Texty písní The Cure Faith Funeral Party

Funeral Party

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Two pale figures
Ache in silence
Timeless
In the quiet ground
Side by side
In age and sadness

I watched
And acted wordlessly
As piece by piece
You performed your story
Moving through an unknown past
Dancing at the funeral party

Memories of childrens' dreams
Lie lifeless
Fading
Lifeless
Hand in hand with fear and shadows
Crying at the funeral party

I heard a song
And turned away
As piece by piece
You performed your story
Noiselessly across the floor
Dancing at the funeral party
Dvě vybledlé figury
Bolest v tichu
Nekonečné
V klidné zemi
Bok po boku
Ve stáří a smutku

Pozoroval jsem
A jednal němě
Ačkoli jsi kousek po kousku
Vykonal svůj příběh
Posunující se skrz neznámou minulost
Tančící na pohřebním večírku

Vzpomínky na dětské sny
Leží bez života
Slábnoucí
Bez života
Ruku v ruce se strachem a stíny
Plačící na pohřebním večírku

Slyšel jsem písničku
A odvrátil se
Ačkoli jsi kousek po kousku
Vykonal svůj příběh
Potichu, napříč podlahou
Tančící na pohřebním večírku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy