Texty písní The Cure Faith Holy Hour

Holy Hour

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I kneel and wait in silence
As one by one the people slip away
Into the night
The quiet and empty bodies
Kiss the ground before they pray
Kiss the ground
And slip away...

I sit and listen dreamlessly
A promise of salvation makes me stay
Then look at your face
And feel my heart pushed in
As all around the children play
The games they tired of yesterday
They play

I stand and hear my voice
Cry out
A wordless scream at ancient power
It breaks against stone
I softly leave you crying...

I cannot hold what you devour
The sacrifice of penance
In the holy hour
Klečím a mlčky čekám
Jak se lidé po jednom vytrácí
Do noci
Ticho a prázdná těla
Polib zem předtím než se pomodlí
Polib zem
A vypař se

Sedím a bezesně poslouchám
Slib záchrany mě nutí zůstat
Pak se podívám na tvou tvář
A cítím, jak mi tluče srdce
Jak si všude kolem děti hrají
Hry, kterých měli včera po krk
Si hrají

Stojím a slyším můj hlas
křičet
Křik beze slov v neznámé síle
Láme kámen
Něžně tě opouštím v pláči

Nemůžu vydržet, co tě sžírá
Oběť pokání
Ve svaté hodině
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy