Texty písní Theatre Of Tragedy Assembly Universal Race

Universal Race

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The pulsing of the flare reflected in the air
Stick-stuck goggles deflecting the stare
Underground, overdrive
Countdown, take off
We're gone, they're here
Head for planets far and near
Don't know what upsets you
We're gonna take you to the outer space
Find planets - red, blue
Let's make a universal race
We're gonna take you to places never seen
A rigid-like gesture since we were nineteen
Inner space, outer space
Head off, head on Slot in, interface
Bounce back and forth like electrons
We're gonna take you to planets never seen
Solar systems run by machines
Out of code Crash, reboot
'Redo from Start', who is he anyway?
Don't know what upsets you
We're gonna take you to the outer space
Find planets - red, blue aha
Let's make a universal race.
Pulzující o světlice odráží ve vzduchu

Stick-strčil brýle odvedení pohled

Underground, overdrive

Odpočítávání, vzlétnout

Budeme pryč, že tady

Hlava pro blízké i vzdálené planety

Nevím, co vás rozčiluje

Budeme vás k vesmíru

Najít planety - červená, modrá

Udělejme univerzální závod

Budeme vás do míst, nikdy neviděl

Tuhá-jako gesto, protože jsme byli devatenáct

Vnitřní prostor, ve vesmíru

Hlavu, hlavu na slot in, rozhraní

Odrazí zpět a vpřed jako elektrony

Budeme vás na planety nikdy neviděl

Solární systémy řízené stroje

Z kódu Crash, znovuzrození

'Znovu od Start', kdo je to vlastně je?

Nevím, co vás rozčiluje

Budeme vás k vesmíru

Najít planety - červené, modré aha

Udělejme univerzální závod.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy