Texty písní Thousand Foot Krutch The End Is Where We Begin Fly on the wall

Fly on the wall

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The other night
I had a dream
There was a world full of kings and queens
But it was cold
Dark as the night
We were the fire on the moonlit skies

We weren't divided
We were the same
And we were free
But we all wore chains
We couldn't see it
But we created
A place between truth and overrated

If I could just see it all
Just like a fly on the wall
Would I be able to accept what I can't control?
And would I share what I saw?
Or just sit back and ignore
Like nothing never happened,
I haven't seen you before?

I'm on the run from a thief
I let into my head
I know, I hold the keys, so don't be scared
When I turn and shout:

I don't think I need you anymore
Take your words, and your lies and just beat it!
I don't think I need you anymore
Take the hurt and the pain, I don't need it!

I wanna live, I wanna be the change
We can all be kings and queens
If we can just learn to believe
If we can just learn to believe

We had a plan to build a wall
A great divide that would never fall
To separate us
From all the pain
And keep our skeletons locked away

And brick by brick
We built it so thick
That it blacked out the sky and all the sunlight
And one by one
We all became numb
We were making the bullets to a broken gun

If I could just see it all
Just like a fly on the wall
Would I be able to accept what I can't control?
And would I share what I saw?
Or just sit back and ignore
Like nothing never happened
And I haven't seen you before?

I'm on the run from a thief
I let into my head
I know, I hold the keys, so don't be scared
When I turn and shout:

I don't think I need you anymore
Take your words, and your lies and just beat it!
I don't think I need you anymore
Take the hurt and the pain, I don't need it

I wanna live, I wanna be the change
We can all be kings and queens
If we can just learn to believe
If we can just learn to believe

I don't think I need you anymore
Take your words, and your lies and just beat it!
I don't think I need you anymore
Take the hurt and the pain, I don't need it!

I wanna live, I wanna be the change
We can all be kings and queens
If we can just learn to believe
If we can just learn to believe...
Jednu noc
Jsem měl sen
Byl v něm svět plný králů a královen
Přestože byla zima
a Temno jako v noci
Byli jsme ohněm na měsíční obloze

Nebyli jsme jiní
Byli jsme stejní
A byli jsme volní,
i když jsme byli spoutaní
a byli jsme slepí
Tak jsme si vytvořili místo
mezi pravdou a lží

Kdybych se dokázal rozhlédnout
Tak jako moucha na zdi
Dokázal bych akceptovat to co nedokážu ovládat?
A zvádl bych sdílet to co jsem viděl?
Nebo bych seděl v koutě a vše ignoroval
Jako kdyby se nikdy nic nestalo,
Neviděl jsem tě už předtím?

Utíkám před zlodějem
připustil jsem si to
Vím,že držím klíče tak nebuď vystrašený
Když se otočím a zařvu:

Nemyslím si že, bych tě ještě někdy potřeboval
Važ svá slova, a své lži překonej!
Nemyslím si že, bych tě ještě někdy potřeboval
Važ si těch ran a té bolesti. Nepotřebuji to!

Já chci žít, Chci být změnou
Všichni můžeme býti králi a královnami
Pouze pokud se naučíme věřit
Pouze pokud se naučíme věřit

Máme plán, vybudovat zeď
Obrovský předěl který nikdy nepadne
Rozdělit nás
Od té vší bolesti
A udržet od náš naše kostlivce pevně zamčené

Cihlu po Cihle
Budujeme ji tak silnou
Že nám zastínila oblohu a všechno světlo

Jeden po jednom
se z nás stávají necitlivci
Dělali jsme náboje do zničené zbraně

Kdybych se dokázal rozhlédnout
Tak jako moucha na zdi
Dokázal bych akceptovat to co nedokážu ovládat?
A zvádl bych sdílet to co jsem viděl?
Nebo bych seděl v koutě a vše ignoroval
Jako kdyby se nikdy nic nestalo,
Neviděl jsem tě už předtím?

Utíkám před zlodějem
připustil jsem si to
Vím,že držím klíče tak nebuď vystrašený
Když se otočím a zařvu:

Nemyslím si že, bych tě ještě někdy potřeboval
Važ svá slova, a své lži překonej!
Nemyslím si že, bych tě ještě někdy potřeboval
Važ si těch ran a té bolesti. Nepotřebuji to!

Já chci žít, Chci být změnou
Všichni můžeme býti králi a královnami
Pouze pokud se naučíme věřit
Pouze pokud se naučíme věřit

Nemyslím si že, bych tě ještě někdy potřeboval
Važ svá slova, a své lži překonej!
Nemyslím si že, bych tě ještě někdy potřeboval
Važ si těch ran a té bolesti. Nepotřebuji to!

Já chci žít, Chci být změnou
Všichni můžeme býti králi a královnami
Pouze pokud se naučíme věřit
Pouze pokud se naučíme věřit...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy