Texty písní Uh Huh Her Nocturnes Darkness Is

Darkness Is

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Darkness is never absolute tears
Unlike wars without fear
You're running like you're oh so shy
Feels like there's more to life than this
I don't like anything I see
I don't, I don't like nothing at all

Cease like rain, I didn't know what to do
You were the same old shame
You're running like you're oh so shy
I didn't see you come
I didn't know what to do
But I will fix you up
I don't like nothing at all

Kill the pain, I don't even know what to do
You're running from the same old things
And nobody looks the same
Don't make me feel this way
I feel no pain
But I feel like falling down again, down again
I do

I say to the world to leave it alone
And say hell to the ones who sit on their thrones
And tell everybody to gather their guns and fear
What?
Do you really want to let them control you?

And damn to the hands who leave you alone
So long as they can't get a taste of what love is
Say what you can, and mean what you say
It always wins
All I'm really trying to do is tell you love

Do you want to let them control you?
Say I don't know what you're thinking
Do you really want to let them control you?
You win some
Everybody's losing
Don't mind, no matter what you're choosing
Do you really want to let them control you?
Tma nikdy nejsou absolutně slzy
narozdíl od válek beze strachu
utíkáš tak jakože jsi oh tak plachý
Cítit, že je tu víc k žití než tohle
Nemám ráda cokoliv, co vidím
Nelíbí, vůbec se mi to nelíbí

Přestaň jako déšť, nevěděla jsem, co dělat
Bylas ta samá stará ostuda
utíkáš tak jakože jsi oh tak plachý
Neviděla jsem Tě přijít
Nevěděla jsem, co dělat
Ale napravím Tě
vůbec se mi to nelíbí

Zabít bolest, ani nevím, co mám dělat
Utíkáš od těch samých starých věcí
a nikdo nevypadá stejně
Nenuť mě cítit se takhle
Necítím žádnou bolest
Ale cítím se jak kdybych zase spadla dolů, dolů
Padám

Řekni světu, aby to opustil
a řekni sakra těm, kteří sedí na jejich trůnech
a řekni všem, aby posbírali své zbraně a strach
Co?
Opravdu jim chceš povolit, aby Tě kontrolovali?

A zatratit ty, kteří Tě opustí
tak dlouho jak nemůžou přijít na to, co je láska
řekni, co můžeš a znamená to, co říkáš
to vždy vyhraje
Vše, co se snažím Ti opravdu říct je lásko

Opravdu jim chceš povolit, aby Tě kontrolovali?
Řekni, nevím, co si myslíš
Opravdu jim chceš povolit, aby Tě kontrolovali?
Něco si vyhrála
každý prohrál
To nevadí, nezáleží, co si vybíráš
Opravdu jim chceš povolit, aby Tě kontrolovali?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy