Texty písní VersaEmerge Perceptions In Pursuing Design

In Pursuing Design

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now that you know...
You never said a word with tangled hands dry, and I see through rose-colored eyes. Tell me I’m the only chance
constantly hanging from the sky.

Pursuing design both far and wide.
Now that you know there’s time, rethink everything heard by the careless choir.

The way we see these things... it’s how we dream about reality. problematic to believe, let alone perceive.
With doubt your mind reads through internally, while observation flees. Nothing can turn the sun back around.

Pursuing design and out of time.
Now that you know there’s time, rethink everything heard by the careless choir.

Sit and watch as I arise. I lean on surmise, though their eyes are far from dry. Will fingers uncross? Will these knots untie?

brief: take a chance, hope high, do not let life pass you by
Teď, když už víš...
Nikdy jsi neřekl ani slovo s propletenýma rukama, a já
se dívám přes růžové brýle. Řekni mi, že jsem jediná možnost, která nestále visí z nebe

Pracuji na návrhu, jak daleko, tak i široko
Teď když to víš, je čas, znovu promyslet vše, co jsme slyšeli od lehkomyslného sboru

Způsob jakým vidíme věci, je to, jak sníme o realitě
Je problematické jí uvěřit, natož ji přijmout
S pochybnosti tvá mysl uvnitř pročítá
Zatímco pozorování ti uniká
Nic nemůže slunce otočit zpět

Pracuji na návrhu a dochází mi čas
Teď když to víš, je čas, znovu promyslet vše, co jsme slyšeli od lehkomyslného sboru

Seď a sleduj, jak povstanu. Opírám se o domněnky, i přesto, že jejich oči jsou zdaleka suché. Poruší se přísahy? Rozvážou se tyto uzly?

chyť svou šanci, doufej v mnoho, nedovol, aby ti život unikl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy