Texty písní W.A.S.P. The Crimson Idol Im a One

Im a One

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Demolition, mission-man
The old boy is hating me
I've become the one, they warned me about
-oh he's gonna die before me
Oh I am one
Love I am one
I got something to prove
And nothing to lose
Oh I am one

18 bloody roses, each a year that bled my soul
18 and numb, I'm somebody's son
Mama, look what I've become

Will he take me down to the gallows
And kill the boy inside the man
I'm just a rock and roll nigger
I know he don't know what I am

I don't see my face in the mirror
And more, or understand
Why am I the chosen one
I'm the crimson man
Long live, long live, long live the king of mercy
Long live, long live
Is there no love, I am one
The side you see, is the nasty me
Demolice, mise-muž
Chlapec je nenávidět mě
Stal jsem se na jedné, ale varoval mě
-Oh on zemře dříve, než mě
Oh já jsem jeden
Láska Jsem jeden
Mám něco dokázat
A co ztratit
Oh já jsem jeden

18 krvavé růže, každý rok, Bled mou duši
18 a otupělá, jsem něčí syn
Mami, podívej, co jsem se stala

Bude se mě až na šibenici
A chlapce zabít uvnitř člověka
Jsem jenom rock and roll negr
Vím, že nevím, co jsem

Nevidím mou tvář v zrcadle
A více, nebo pochopit
Proč jsem vyvolený
Jsem Crimson muž
Ať žije, ať žije, ať žije král milosrdenství
Ať žije, ať žije
Je tam žádná láska, já jsem jeden
Straně vidíte, je ošklivý mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy