Texty písní Weezer The Red Album Dreamin

Dreamin

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm dreamin' in the mornin'
I'm dreamin' all through the night
And when I'm dreamin' I know that it's all right
Woo-hoo-hoah
I'm dreamin' in the evening
Dreamin' all through the day
And when I'm dreamin' I know that it's okay
Woo-hoo-hoah

Daddy says I gotta pay some bills
So I can learn to be responsible
Someday I'll have a family of my own
And they will need for me to be full grown

But I'm dreamin' in the mornin'
I'm dreamin' all through the night (Dreamin' all through the night)
And when I'm dreamin' I know that it's all right
Woo-hoo-hoah
I'm dreamin' in the evening
I'm dreamin' all through the day (All through the day)
And when I'm dreamin' I know that it's okay
Woo-hoo-hoah

Teacher says I gotta learn some facts
So I can make it in the Widener Stacks
These are days that will define my life
I shouldn't waste 'em on these friends of mine

But oh, I gotta be a big boy
('Cause I really want a chance)
Whoa, I gotta pick up my toys
('Cause I really want a chance)
When I start to feel the feeling coming over me
(I really want a chance)
I soon forget all about responsibility
(I really want a chance)
I walk around in a wide-awake daydream
(I really want a chance)
Things are better out here than they might seem

There are bluebirds in the meadow
And the bees are flying around
And the goslings at the river
At a loss so far from the ground

I am running through the meadow
And the sun is shining on me
I am singing, my voice is ringing
I can sing so loud

And the angels in the heavens
They are wondering
Why am I so glad?
Why am I so glad?
Why am I so?
Why am I so?

I am running through the meadow
And the sun is shining on me
I am singing, my voice is ringing
I can sing so loud

And I'm dreamin' in the morning
I'm dreamin' all through the night
And when I'm dreamin' I know that it's all right
Woo-hoo-hoah
I'm dreamin' in the evening
I'm dreamin' all through the day
And when I'm dreamin' I know that it's okay
Woo-hoo-hoah
Woo-hoo-hoah
Woo-hoo-hoah
Woo-hoo-hoah
Woo-hoo-woah

I don't wanna get with your program
I don't wanna get with your program
I don't wanna get with your program
Take back the love
Sním ráno
Sním celou noc
A když jsem sním vím, že to je v pořádku
Woo-hoo-hoah
Sním večer
Sním celý den
A když jsem sním vím, že je to v pořádku
Woo-hoo-hoah

Táta říká, že musím platit nějaké účty
Tak se musím naučit být odpovědný
Jednou budu mít vlastní rodinu
A budou mě potřebovat mě zcela vyvinutýho

Sním ráno
Sním celou noc (Sním celou noc )

A když jsem sním vím, že to je v pořádku
Woo-hoo-hoah
Sním večer
Sním celý den (Sním celý den )
A když jsem sním vím, že je to v pořádku
Woo-hoo-hoah

Učitel říká, že se musím naučit některé skutečnosti
Tak jsem to udělat v Widenerovských Komínech
Jedná se o dny, které budou vymezovat můj život
Neměl bych odpad těchto mých přátel

Ale ach, já musím být velký kluk
(Protože já opravdu chci šanci)
Páni, já musím vyzvednout hračky
(Protože já opravdu chci šanci)
Když jsem se začal cítit pocit přicházející nade mnou
(Protože já opravdu chci šanci)
Brzy jsem zapomněl všechno o odpovědnosti
(Protože já opravdu chci šanci)
Chodím okolo v širokém-bdícím denním snu
(Protože já opravdu chci šanci)
Věci jsou lepší, tady, než by se mohlo zdát

Támhle jsou modrý ptáci na louce
A včely létající kolem
A housata u řeky
Na rozpacích, tak daleko od země

Já běžímt přes louku
A slunce svítí na mě
Já zpívám, můj hlas je zvonění
Umím zpívat tak nahlas

A andělé na nebesích
Oni jsou div
Proč jsem tak rád?
Proč jsem tak rád?
Proč jsem tak?
Proč jsem tak?

Já běžímt přes louku
A slunce svítí na mě
Já zpívám, můj hlas je zvonění
Umím zpívat tak nahlas

Sním ráno
Sním celou noc
A když jsem sním vím, že to je v pořádku
Woo-hoo-hoah
Sním večer
Sním celý den
A když jsem sním vím, že je to v pořádku
Woo-hoo-hoah
Woo-hoo-hoah
Woo-hoo-hoah
Woo-hoo-hoah
Woo-hoo-woah

Nechci si vzít s tvým programem
Nechci si vzít s tvým programem
Nechci si vzít s tvým programem
Vezměte si zpět lásku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy