Texty písní William Control Hate Culture Tranquilize

Tranquilize

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hey little sister
Are you ready to dance in the dark
Can you believe and defy death?
It's only skin and bones blood in red
In this rotting flesh
Hey little sister
Are you trapped in a life
Where you need a little something to kill time?
A short while till the blood runs red
And the sun wont shine

Hey, hey, hey
Come tranquilize
I'm willing death come please call my name
We'll die in the sunset
Hey, hey, hey
Come tranquilize
I'm willing death come please call my name
We'll play in the darkness

Hey little sister
Have you suffered enough for one life
Come down from the clouds now?
I've made a trade for you soul
I'll give you mine
I don't even care how
Hey, malá sestřičko
Jsi připravená tančit ve tmě
Dokážeš uvěřit a vzdorovat smrti?
Je to jen kost a kůže, červená krev
V tomhle hnijícím mase
Hey, malá sestřičko
Jsi uvězněná v životě
Kde potřebuješ něco, abys zabila čas?
Jen krátkou chvilku, než krev zrudne
A nebude svítit slunce

Hey, hey, hey
Utiš se
Jsem ochotný, smrt, prosím přijď a řekni mé jméno
Umřeme při západu slunce
Hey, hey, hey
Utiš se
Jsem ochotný, smrt, prosím přijď a řekni mé jméno
Budeme si hrát v temnotě

Hey, malá sestřičko
Netrpěla si na jeden život už dost?
Sestup teď z oblaků
Uzavřel jsem obchod pro tvou duši
Dám ti svou
Ani mě nezajímá, jak
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy