Texty písní William Control Silentium Amoris Achtung

Achtung

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Beloved reader,
I leave you now with the tale penned by a man who found freedom in the unlikeliest of places,
at the bottom of an inkwell, on the tip of a quill.
However, be forewarned,
this plot is blood soaked,
its characters depraved,
and its themes unwholesome at best.
But in order to know virtue,
we must first acquaint ourselves with vice. 

Only then can we know the full measure of man.
So come,
turn the page.
I dare you.
Drahý čtenáři,
nechám tě teď s příběhem
napsaným mužem, který našel svobodu na tom nejnezvyklejším místě,
na dně kalamáře, ve hrotu brka.
Nicméně, buď připraven,
tento děj je nasáklý krví,
jeho postavy zvrácené a motivy přinejlepším zdraví škodlivé.
Avšak s cílem poznat ctnost,
musíme se nejdřív seznámit s neřestí.
Teprve pak můžeme zjistit celkovou hodnotu muže.
Takže pojď,
obrať list.
Vyzývám tě.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy