Texty písní Xzibit At The Speed Of Life Plastic Surgery

Plastic Surgery

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro:]
[Arabian Voice:] Doctor, Doctor, I need help Doctor
[Nurse:] Sit down and wait your turn
[Xzibit:] Sit your ass down

[Saafir:]
You have, scars in your mask like Seal
That ain't for real
We'll have to fix that, yo nigga sit back

[Xzibit:]
Your flow remind me of a nigga that I just don't feel
Same style and delivery
Might as well have his grill
Pass the scaple, the alcohol, plants
25 hundered get you style enhanced
It's like...

[Saafir:]
This, mask right will lift your grill
It'll put height in your mack
Don't take to much off
If you want a nose like Michael Jackson

[Xzibit:]
If you want it done right, nigga come see this
maybe even send your bitch
We can fix them tits
From a C cup to a double D cup
Make them big shits, doctor lick em, yeah

[Saafir:]
I like to, axe em, jack em for their financial
need a facial I'll change the skin tone in the inner racial
After I'm done, you might have a little pouch tone
Nothin' my scaple can't fix
What kind of face you want

[Singing Voice:]
I want the kind that make me look like I can rhyme

[Saafir:]
It'll cost you

[Singing Voice:]
But I can find the skrilla, if I can have that nigga face named Saafir!

[Saafir:]
That's inposterous, plus I never cloned a microphone
What type of shit you on, I hope you got insurance
Before I sit you on my gurney
And lead you to an anestetic breather
If ya not broke, I'll save your face like dope and make it right
Casue being fake ain't tight
You need plastic surgury

[Hook:]
I hear the same ole rhymes, the same ole style
(It seems you need plastic surgury) [x5]

[Xzibit:]
I'm located, at, the bottom of the black list
I like to malpractice, complicate a surgury
Intoxicated, smoke cigaretts, drop ass in your gases
feel the utencil, knife is dull like a pencil
And what?
When a nigga place pussy get fucked
Without a kiss or a hug, like contaminated blood,
Transfused from a junkie
With the hair of Jones, I reconstruct the bones
Of all hip hop clones

[Ras Kass:]
I date fat girls that weight 215
With low self esteem, cause it's easier to get the pussy
I'm performing vinyl liposuctions

[Saafir:]
Phat MC

[Ras Kass:]
Phat production, motherfuckin' facial reconstruction
Needles injected 33 RPM of anestic for ? to require cosmetic
sex changes from bitch niggas to ra ra niggas
the only cure for sick lyrics is to implant a hit gimmick

[Saafir:]
This shit is full blown, you better head to the clinic
After Captain Save A Hoe, we had the luitenit
Operate get straight, we hear to seperate the fake from the classic
niggas get blasted if they plastic

[Hook]

[Ras Kass:]
I'm like Dougie Howser MD with a desert eagle
Criminal Genius
operation, seperatin' them siamese twins hangin' beneath them niggas penis
Take it to your face like a skin graph
rappers, I specialize in talent transplants (word?)
You want (phat) fat lips nurse get to college
And ten tons of stomach pumps from all the cum you and Richard Gere be
swallowin'
Now followin' aks Vanna to buy you flowers
so you can C (see) I A (aye) E-Swift O (Oh) U (you) know Y (why)
We remain uncontested to the contender, we can
Million Man March all the way to December
January, Feburary 28th

[Saafir:]
I, never, wash my hands
The only rubber gloves I wear is on my dick
But I'll split you quick
Like Jackie Chan, the way I switch my wristhand
I make ya sick, but I'm a doctor, don't trip
Hopefully, in surgury, I won't slip
on a tile that file and twist ya lips
Like Collin Powell
Descriptions I'm overwrite
For the ones thats over bitin' on dental records
bitin', to God, send your blessings
I'll put your mask on, fast like Romidon minks
and bitches, I have, ? half blind in the paper, they named me
A Large Professor, a Mad Scientist, with a long line of clients
BITCH! GET OUT OF MY OFFICE
You don't have an appointment or an application
For me to attack your face in my practice
Never lackin' when I'm insurting these plastic patches
Seems like you need plastic surgery
[Intro:]
[Arabský hlas:] doktore, pane doktore, potřebuji pomoc doktora
[Sestra:] Sednout a počkat si zase
[Xzibit:] Sedněte si prdel

[Saafir:]
Máte, jizvy v masce, jako pečeť
To není pro skutečné
Budeme muset opravit, že yo nigga sedět

[Xzibit:]
Vaše flow mi připomínají nigga, že jsem prostě necítím
Stejný styl a dodávky
By bylo dobré, mít své gril
Pass scaple, alkohol, rostliny
25 hundered vám styl rozšířené
Je to jako ...

[Saafir:]
To maska ​​právo bude výtah váš gril
To bude dát výška ve vašem mack
Neberou se moc pryč
Pokud chcete, nos, jako je Michael Jackson

[Xzibit:]
Pokud chcete udělat dobře, nigga přijít vidět
možná i poslat tvoje děvka
Můžeme opravit prsa
Z poháru C dva šálky D
Aby byly velké sere, lékař lízat em, jo

[Saafir:]
Rád, ax em, jack em za jejich finanční
Potřebuji obličeje budu měnit tón pleti ve vnitřní rasové
Poté, co jsem udělal, možná budete mít trochu váček tón
Nothin 'moje scaple nelze opravit
Jaký typ obličeje, který chcete

[Zpěv:]
Chci druh, který, abych vypadal jako můžu rým

[Saafir:]
To vás bude stát

[Zpěv:]
Ale nemůžu najít skrilla, jestli můžu mít, že nigga tvář s názvem Saafir!

[Saafir:]
To je inposterous, a navíc jsem nikdy klonované mikrofon
Jaký typ hovno vás, doufám, že máš pojištění
Předtím, než jsem si sednout na můj vozík
A vést vás k anestetic oddych
Pokud tě není na mizině, budu ukládat své tváře, jako drogy a dělat to správně
Casue je falešný není těsný
Musíte plastové surgury

[Hook:]
Slyšel jsem, že stejný ole rýmy, stejný styl ole
(Zdá se, že budete potřebovat plastové surgury) [x5]

[Xzibit:]
Jsem se nachází v, v dolní části černé listině
Rád zanedbání povinné péče, komplikovat surgury
Pod vlivem alkoholu, kouření cigaretts, pokles prdel v plynech
pocit utencil, nůž je tupý jako tužka
A co?
Když nigga místo kočička dostat v prdeli
Bez polibku nebo objetí, jako je znečištěné krví,
Transfuzi od narkoman
S vlasy Jones, jsem rekonstruovat kosti
Ze všech klonů hip hop

[Ras Kass:]
I datum tuk dívky, že hmotnost 215
Díky nízké sebevědomí, protože to je snazší se dostat píči
Jsem plnění vinyl liposukci

[Saafir:]
Phat MC

[Ras Kass:]
Phat produkce, motherfuckin 'rekonstrukci obličeje
Jehly injekci 33 otáček za anestic? požadovat, aby kosmetické
sex se změní z fena niggas do ra ra niggas
Jediným lékem pro nemocné text je implantát hit trik

[Saafir:]
Tohle je plný foukané, radši hlavu na kliniku
Poté, co kapitán Uložit Hoe, měli jsme luitenit
Provozovat dostat rovnou, slyšíme oddělit falešné od klasického
niggas si odstřelil když plastu

[Hook]

[Ras Kass:]
Jsem rád Dougie MD Howser s Desert Eagle
Trestní Genius
provozu, seperatin 'je siamská dvojčata visí' pod nimi niggas penis
Odneste jej do obličeje, jako je kůže graf
rappery, jsem se specializují na talent sazenic (slovo?)
Chcete-(Phat) tuku rty sestra dostat na vysokou školu
A deset tun žaludku čerpadel ze všech cum vy a Richard Gere se
swallowin '
Nyní followin 'aks Vanna koupit ti květiny
takže můžete C (viz), IA (ano) E-Swift O (Oh) U (Vás) vědět, Y (proč)
Jsme stále na nesporný uchazeč, můžeme
Million Man března celou cestu až prosinec
Ledna, Feburary dvacátéhoosmá

[Saafir:]
Já, nikdy, umýt si ruce
Pouze gumové rukavice nosím je na péro
Ale budu rozdělit rychlý
Stejně jako Jackie Chan, tak jsem se změnit svůj wristhand
Dělám ya špatně, ale já jsem doktor, ne výlet
Doufejme, že v surgury, nebudu skluzu
na dlaždice, které soubor a twist ya rty
Stejně jako Collin Powell
Popisy jsem přepsat
Pro ty, to je více než bitin 'na zubaře
bitin ', k Bohu, pošlete své požehnání
Dám si masku, rychle jako norci Romidon
a feny, já jsem,? napůl slepý v novinách, dali mi
Velký Profesor, šílený vědec, s dlouhou řadou klientů
BITCH! GET z mé kanceláře
Nemáte jmenování nebo aplikace
Pro mě k útoku na svou tvář v mé praxi
Nikdy lackin ', když jsem insurting tyto náplasti z umělé hmoty
Vypadá to, že budete potřebovat plastickou operaci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy