Texty písní Yael Naim She Was a Boy Go to the river

Go to the river

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When you feel ashamed go to the river
When you’re feeling sad go to the river
When you’re feeling blue inside, immersed and tied
When you’re feeling stuck in pain, forever

Go go go go – go tonight, you
Sigh and sigh inside you long for
More, more of the life you had be
Fore fore fore, let the seasons
Arrive and dive let the winter snow and
Glow glow when the wind will blow just
Flow flow, eventually you will know

When you’re feeling bad, go to the river
When you’re feeling mad, go to the river
When you feel it blows your mind, cause you can’t find
When you feel you’re going blind, you can’t deny… I say

Go go go with the river flow you
Hide hide hide – but the river gets wide dont
Row, row, with everything you
Know , know, know, all you’ve carried inside
Side side, let the water unwind – don’t
Fight, fight – the river is right – let
Go, go, eventually you will grow

When you feel you’ll lose your mind – they’ll let you slide
When you feel you go insane – they let you die

Go go the river will know
Blow blow, the river will blow
Go go ,the wind will sigh
Blow blow the leaves can die
Go go the seeds will grow
Blow blow, the river will slow
Go go the years go by
Blow blow, with the river go…

Go go go go in your soul you
Try to fly but never get high you’re
Low low – wishing for the
Tide to rise – hold your feelings inside
Side side side – let the river glide and
Slow slow, the winter will go you
Know know know – with everything you’ll grow
Whatever comes will go

Go go go down the river below you
Sigh sigh sigh and the years go by and
So , so, the leaves will fall but
More more more, you wanted even more just
Go go go with the river flow, you
Can’t decide cause the river gets wild you
Know, know that there’s no goal no
Sign , sign …
Eventually you will find
Když se cítíš zahanbený, běž k řece
Když jsi smutný, běž k řece
Když jsi zevnitř sklíčený, pohroužený a svázaný
Když máš pocit, že ta bolest bude věčná

Jdi jdi jdi jdi – dneska jdi, ty
Vzdycháš a vzdycháš, uvnitř toužíš
Víc a víc po životě, který jsi měl
Kupředu, kupředu,kupředu, nech období
Přijít a odejít, nech zimu sněžit
Záře záře, když vítr prostě vane
Teče teče, časem se dozvíš

Když se cítíš zle, běž k řece
Kdy cítíš, že blázníš, běž k řece
Když cítíš že to dotírá na tvou mysl, protože jsi nenašel
Když cítíš že jsi zaslepený, nemůžeš to popřít
Říkám

Běž, běž, běž s řekou teč s ní
Schovej schovej schovej se – ale řeka se rozšíří
Nevesluj, nevesluj, vše co
Víš, víš, víš si neseš uvnitř
Stranou, stranou, nech vodu plynout –
Nebojuj, nebojuj – řeka je správná –
Nech jí jít, jít, nakonec vyrosteš

Když cítíš, že ztrácíš hlavu – oni tě nechají spadnout
Když cítíš, že blázníš – nechají tě zemřít

Běž, běž, řeka ví
Fouká, fouká, řeka se vzdouvá
Běž, běž, vítr bude vát
Fouká, fouká, listí může umřít
Běž běž, semena porostou
Běž běž řeka zpomalí
Běž běž roky přejdou
Vane, vane s řekou jdi

Běž běž běž se svou duší
Snaž se létat ale ne vysoko, jsi
Nízko, nízko – přeješ si příliv, abys byl vysoko – drž své pocity uvnitř
Stranou, stranou, stranou – nech řeku plynout
Zpomal, zpomal, řeka tě povede
Víš, víš, víš – se vším ty porosteš
Cokoli se stane, jdi

Běž běž dolů k řece pod tebou
Povzdech, povzdech a roky přejdou a
Tak tak, listí spadne ale
Víc víc víc, chtěls ještě víc, jen
Jdi, jdi, jdi s řekou,
Nemůžeš se rozhodnout, protože řeka tě naučí žít volně
Vím, vím, že není žádný cíl ne
Znamení, znamení
Konečně zjistíš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy