Texty písní Anathema Judgement Emotional Winter

Emotional Winter

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Speak to me
For I have seen
Your waning smile
Your scars concealed
So far from home, do you know you’re not alone
Sleep tonight
Sweet summerlight
Scattered yesterdays, the past is far away

How fast time passed by
The transience of life

Those wasted moments won’t return
And we will never feel again

Beyond my dreams
Ever with me
You flash before my eyes, a final fading sigh
But the sun will (always) rise
And tears will dry
Of all that is to come, the dream has just begun

And time is speeding by
The transience of life

Those wasted moments won’t return
And we will never feel again
Mluv ke mně
Viděl jsem
Tvůj ubývající úsměv
Tvé skryté jizvy
Tak daleko od domova, víš, že nejsi samo
Dnes večer spi
Sladké sluneční světlo
Rozptýlené včerejškem, minulost je daleko

Jak rychle čas uplynul
Pomíjivost života

Ty zbytečné chvíle už se nevrátí
A nikdy už je nepocítíme

Mimo mé sny
Vůbec ne se mnou
Zazářilo jsi před mýma očima, konečný slábnoucí vzdych
Ale slunce bude ( vždy ) zářit
A slzy uschnou
Vše, co má přijít, započal sen
A čas se zrychluje
Pomíjivostí života

Ty zbytečné chvíle už se nevrátí
A nikdy už je nepocítíme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy