Texty písní Anathema The Crestfallen They Die

They Die

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All tears, restrained for years
Their grief is confined
Which destroys my mind

An ode to their plight is this dirge
Some yearn for lugubrious silence
Serenity in the image of the coffins

Shall life renew these bodies of a truth?
All death will he annul, all tears assuage?
Fill the void veins of life, again with youth
And wash with an immortal water, age
They die.
Všecky slzy, po roky zadržované
Jejich smutek je omezený
Ničí mou mysl

Ódou na jejich přísahu je tento žalozpěv

Někteří touží po truchlivém tichu
(Je to ten) klid v podobě rakví

Obnoví život ty pravdomluvné?
Všechna smrt bude zrušena, všecky slzy utišeny?
Naplň pusté žíly života znovu mládím
A umyj vodou nesmrtelnosti, věku
Umírají
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy