Texty písní Anathema We´re Here Because We´re Here Thin Air

Thin Air

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Love is free
In time, in peace
And now is here
This life, this dream...

You know how it feels but... is it all in your mind?
When you know how it feels to be pushed and pulled Through your life
And sometimes it seems like there is life in your eyes
And all that i know is i love you

Yes i love you!

And it feels like we're already flying
But the air is too thin and we're dying
The clouds all around take us higher
The world far below is on fire
I hold out my hand just to touch you
And all that i know is i love you
A vision a promise of heaven
A reason for being forever

You're just a whisper away...

We've come too far to turn back
This is where we stand and face it
This is who we are, one step closer
Into thin air we will go there

We've come too far to turn back
This is where we stand and face it
I feel you breathe
You're just a whisper away

We've come too far to turn back
This is where we stand and face it
This is who we are one step close
Into thin air we will go there

We've come too far...

This is where we stand...
Láska je svobodná
V čase, v míru
A teď je tady
Tento život, tento sen...

Víš, jaké to je, ale... myslíš na to všechno?
Když víš, jaké to je být tlačen a vláčen skrz svým životem
A někdy to vypadá jako by byl život ve Tvých očích
A všechno co vím je, že Tě miluji

Ano, miluji Tě!

A je to pocit, jako když létáme
Ale vzuch je příliš řídký a umíráme
Mraky všude kolem nás převyšují
Svět hluboko dole hoří
Držím svou ruku jen, abych se Tě dotknul
A všechno co vím je, že Tě miluji
Vize přislíbeného nebe
Je důvodem navždy

Jsi jen na dosah šepotu...

Zašli jsme příliš daleko na návrat
Tohle je místo, kde tomu stojíme vstříc
To je, kdo jsme, o krok blíže
V řídkém vzduchu tam půjdeme

Zašli jsme příliš daleko na návrat
Tohle je místo, kde tomu stojíme vstříc
Cítím Tě dýchat
Jsi jen na dosah šepotu

Zašli jsme příliš daleko na návrat
Tohle je místo, kde tomu stojíme vstříc
To je, kdo jsme, o krok blíže
V řídkém vzduchu tam půjdeme

Zašli jsme příliš daleko...

To je místo, kde stojíme...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy