Texty písní B.o.B. May 25th Suprise Me

Suprise Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well you know who it is
you ain't even got to ask it
I am not the best I am the next level past it
[x3]

Haters see me passing like damn that bastard (dammit)
Cause they outta style like the water bed mattress
Yeah yeah, they thought I'd fade to the blackness
Now they see me everywhere like Samuel L Jackson (mothafucka)
But I ain't actin', I'm only givin' classes
And by the looks of these grades niggas ain't passin'
No, it's crazy how these niggas think
They be actin' like I ain't like Howard in the paint
Like trees and Cali man, all I do is blaze
And they say I'm like a zombie
Cause all I want is brains
Mine
Yes, mine mine mine
Yeah you look good girl but what is on your mind?
Think about it
Cause all these dimes
Like Nationwide, they just wanna be on my side
But baby this is all I can provide
The whole town'll have water if I lay this pipe
I'm on top of the world and I'm so high
I gotta drop down just to catch my flight
Yikes
What amazing heights
Gee wilikers Batman, holy satellites
Who the hell are you to tell me ease up on this mic?
You, sadly have mistaken me for someone that I'm nite
I mean not
I messed up
But I rock with this stuff
So my stocks just went up
You know my flow
Yeah it's B dot O
Yeah it's B dot O
Yeah it's B dot O
And you know my flow
Yeah I hear them talkin' with that raspy shit (shhh)
But what's an upper class man to a graduate?
I said {mumbling} and you laugh to it
I'm just playin' with these niggas I ain't mad at 'em
But since you critics want to be that adamant
I guess I give you reason to type on your keypad again
Yeah I buy buzz and got the whole web chatterin'
How ironic? In my past it ain't matter then
Well, it comes with the territory
My life is not an ordinary story
Naw, and I ain't talking big
This is just how I feel about the situation that I'm in
Yeah
No you can never walk in my shoes dawg
Even if I got my dude to make your shoes dawg
You know about that south we act like fools dawg
Your girl says she like that country smooth drawl
That's why there's groupies ready to remove draws
They be going heavy duty til that Goose gone
Every single day I wake up to a new song
That's the sound of my formal introduction
I mean "tion"
What's up?
You know, my flow
Cause it's B dot O
And it's B dot O
And it's B dot O
And you know, my flow
So to all the people that's about to hate it
Here's how I feel about you {burps}
There, I demonstrated
Ha, a politician so opinionated
So my style is addictive like simple lemonade is
I'm in the building and I'm finna hit the stage
You can feel the tension and the sense of mental stimulation
If she's with me than she's not your lady
And as we can see, she loves my babies
Me go so crazy
Me go so loco lately
Mostly because they raised me
No heat, no cold, no A.C.
Yeah I'm just saying how I feel up in this booth
One of y'all surprise me and do something new
Dobře víte, kdo to je
vy, není dokonce dostal se zeptat to
Nejsem nejlepší, co jsem si na další úroveň minulosti
[X3]

Nenávidící mnou procházet jako sakra ten parchant (zatraceně)
Protože oni ven stylu jako vodní matrace
Jo jo, oni si myslel, že zmizí do tmy
Teď mě vidí všude, jako je Samuel L. Jackson (mothafucka)
Ale já se aktin ', já jsem jen givin' třídy
A vypadá těchto tříd niggas není Passin '
Ne, je to šílené, jak se tyto niggas myslí
Oni se aktin 'jako já není jako Howard v nátěru
Jako jsou stromy a Cali člověk, vše co dělám, je požár
A oni říkají, že jsem jako zombie
Protože vše co chci je mozek
Důl
Ano, moje moje moje
Jo, vypadáte dobře, holka, ale to, co je ve vaší mysli?
Zamyslete se nad tím
Příčina všech těchto desetníky
Stejně jako celostátní, oni prostě chtějí být na mé straně
Ale miláčku, to je vše, co může poskytnout
Celá town'll mít vodu, pokud jsem ležel tohoto potrubí
Jsem na vrcholu světa a já jsem tak vysoko
Musím rozbalovací jen chytit mého letu
Jejda
Jaké úžasné výšky
Gee wilikers Batman, svatý satelity
Kdo sakra jsi, abys mi polevit na tomto mic?
Ty, bohužel si spletli mě někdo, že jsem nite
Mám na mysli ne
I zpackal
Ale já rock s touto věcí
Takže moje zásoby prostě šel nahoru
Víte, můj tok
Jo, je to B dot O
Jo, to je B dot O
Jo, je to B dot O
A víte, že můj tok
Jo, slyším jejich Talkin 's, že chraplavý hovno (Pst)
Ale co je horní třída muž absolventem vysoké školy?
Řekl jsem, {} mumlání a budete smát, aby to
Jsem prostě hraju 's těmito niggas Nejsem naštvaný na' em
Ale protože jste kritici, že chcete být neústupný
Myslím, že jsem vám důvod psát na klávesnici znovu
Jo, koupím brnknout a dostal celý web chatterin '
Jak ironické? V mé minulosti to není záležitost pak
No, to přijde s územím
Můj život není obyčejný příběh
Né, já a nekomunikuje velký
To je jen, jak se cítím o situaci, že jsem v
Jo
Ne, nikdy nemůže chodit na mém místě kámo
Dokonce i když jsem dostal vole, aby vaše boty kámo
Víte o tom, že na jih jsme se chovají jako blázni kámo
Vaše dívka říká, že ona, jako že země hladké mluvit ospale
To je důvod, proč je tu fanynky připraven odebrat remíz
Oni se děje těžkých til, že Husa pryč
Každý den jsem se probudil do nové písně
To je zvuk mého formální úvod
Mám na mysli "CE"
Co se děje?
Víte, můj tok
Protože je to B dot O
A je to B dot O
A je to B dot O
A víte, moje flow
Takže všem lidem, že to asi nenávidět
Zde je návod, jak k tobě cítím {} říhání
Tam jsem demonstroval
Ha, tak tvrdohlavý politik
Takže můj styl je návyková jako limonáda je jednoduchý
Já jsem v budově a já jsem finna hit fázi
Můžete cítit napětí a pocit duševní stimulaci
Jestli se se mnou, než ona není vaše dáma
A jak je vidět, miluje moje děti
Mě tak šíleně
Mě jít, takže lokomotiva v poslední době
Většinou proto, že mě vychovala
Žádné teplo, žádná zima, žádné A.C.
Jo, já jsem jen říkal, jak se cítím v této budky
Jeden z y'all překvapení mě a udělat něco nového
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy