Texty písní Ben Harper Welcome To The Cruel World Welcome To The Cruel World

Welcome To The Cruel World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Welcome to the cruel world.
Hope you find your way.
Welcome to the cruel world.
Hope you find your way.

Oh- Oh- it's a cruel world.
Try to enjoy your stay.
Yes, it is a cruel world when you're tryin' to get by.
Oh- Oh- it's a cruel world when you're tryin'
when you've seen the look in their eye.
Makes life hard living but I'm so, so scared to die.

Welcome to the cruel world,
welcome,
welcome.

Don't know how we've lasted here so long.
There must be more good than bad or we'd already be gone.
And if you get up to Heaven before I do, I'm gonna tell ya,
it's gonna be cruel there too,
cruel there too.
You can't hide from this cruel world cause there is no place to run.
You can't hide from the cruel world there just is no place to run.
It's been cruel from the beginning, it will be cruel when we're done.
So when I'm gone, I will gladly say goodbye.
When I am gone, I will gladly say goodbye,
and if you want to feel me, put your hands up to the sky.

Welcome to the cruel world,
welcome,
welcome.
Hope you find your way.
Try to enjoy your stay
Vítejte v krutém světě.
Doufám, že jste si našli svou cestu.
Vítejte v krutém světě.
Doufám, že jste si našli svou cestu.

Oh-oh-je to krutý svět.
Zkuste si užít Váš pobyt.
Ano, je to krutý svět, když se snažíte dostat se tam.
Oh-oh-je to krutý svět, když se snažíte
kdybyste viděli výraz v jejich očích.
Činí život těžkým bytím, ale já jsem tak, tak vyděšený k smrti.

Vítejte v krutém světě,
vítejte,
vítejte.

Nevím, jak tady tak dlouho setrváváme.
Tam musí být víc než dobře, nebo špatně, to jsme už byli pryč.
A pokud se dostanete do nebe dřív než já, povím ti,
tam to bude taky kruté,
tam taky kruté.
Nemůžete se schovat z tohoto krutého světa protože není kam utéct.
Nemůžete se schovat z krutého světa, prostě není kam utéct.
Bylo to kruté od začátku, bude to kruté, i když budeme hotovi.
Takže když jsem pryč, budu se rád loučit.
Když jsem pryč, budu se rád loučit,
a pokud mě chcete cítit, dejte ruce nahoru k obloze.

Vítejte v krutém světě,
vítejte,
vítejte.
Doufám, že jste si našli svou cestu.
Snažte se užít si svůj pobyt.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy