Texty písní Dream Theater When Dream and Day Unite Status Seeker

Status Seeker

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Heart sick at the sight of the
Status Seeker
In a sense I'm not beyond reproach
the aspiration to drop a name
When any rose might smell the same
Maybe you'll figure it out someday
'I want to know you now...
You know I've always believed in you.'

Nothing is sacred...
You draw the bottom line
with a dollar sign
Change of opinion...
At the drop of a dime
Graceless intrusion...
Are you sanctified in your judgment of me?
All that I deserve is what you were unable to see

In a garden where the seeds were spilled
I favored the few that stood strong in the sun
As I reached for the profit of my prize
I found I had trampled the forgotten ones.

Nothing is sacred...
You draw the bottom line
with a dollar sign
Change of opinion...
At the drop of a dime
Graceless intrusion...
Are you sanctified in your judgment of me?
All that I deserve is what you were unable to see

You're running in circles
And I'm turning away
You refused to believe
Now I'm turning away

Nothing is sacred...
You draw the bottom line
with a dollar sign
Change of opinion...
At the drop of a dime
Graceless intrusion...
Are you sanctified in your judgment of me?
All that I deserve is what you were unable to see

You're running in circles
And I'm turning away
You refused to believe
Now I'm turning away
Srdce churaví v pohledu
Postavení Hledače
V jiném smyslu já nejsem mimo výčitku
Klesnout k nějakému pojmenování
Když nějaká růže mohla vonět přese všechno
Možná budeš osobností venku někdy
"Potřebuji vědět, co víte teď...
Víte, že jsem vždycky věřil ve vás."

Nic není svaté...
Kreslíš spodní linii
se značkou dolaru
Změna názoru...
na trošce deseticentu
Neřestné obtěžování...
Jsi zasvěcený do mého úsudku?
Všechno, čeho jsem hoden je to, co nejsi schopen vidět

V zahradě, kde semena byla rozlíta
Dávám trochu přednost tomu odolávat silou na výsluní
Protiže jsem sahal pro prospěch z mé odměny
Já jsem položil základy, že jsem pošlapal zapomenuté lidi

Nic není svaté...
Kreslíš spodní linii
se značkou dolaru
Změna názoru...
na trošce deseticentu
Hnusné obtěžování...
Jsi zasvěcený do mého úsudku?
Všechno, čeho jsem hoden je to, co nejsi schopen vidět.

Ty běháš v kruzích
A já se odvrácím pryč
Vy jste odmítli tomu věřit
Nyní se odvrácím i já.

Nic není svaté...
Kreslíš spodní linii
se značkou dolaru
Změna názoru...
na trošce deseticentu
Hnusné obtěžování...
Jsi zasvěcený do mého úsudku?
Všechno, čeho jsem hoden je to, co nejsi schopen vidět

Ty běháš v kruzích
A já se odvrácím pryč
Vy jste odmítli tomu věřit
Nyní se odvrácím i já.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy