Texty písní HAYLEY WESTENRA Pure Across The Universe Of Time

Across The Universe Of Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When the sea falls from the shore
As the light sinks low, will I see you any more?
As the rain falls from the sky
Can I bring you back, from a distant lullaby?

Show me your vision, the story begun
Two lights are rising and burning as one

In the deep blue of the night
Shine the millions of stars and my spirit burning bright
Spinning on, into the sun, flying higher
Now my journey's begun... And the...

Cold, cold wind, it blows me away
The feeling all over is a black, black day
But I know that I'll see you again
And I know that you're near me

There's a star, calling my name
It's echo is true and the song is not the same
Take my hand and lead me away
Bring me back to you in your arms I'm going to stay...

Tell me your vision, the story begun
Two lights are rising and burning as one

All those years drifting in space
I have known you well, yet I've never seen your face
You turn around, looking at me, laughter in your eyes
And now I can see

And the cold, cold wind, it blows me away
The feeling all over is a black, black day
But I know that I'll see you again
And I know that you're near me
Když moře klesne z břehu
stejně jako světlo slábne, uvidím tě ještě někdy?
Stějně jako se déšť snáší z oblohy
mohu tě přivést zpět ze vzdálené ukolébavky?

Ukaž mi svou představu, příběh začíná
dvě světla se rozzařují a hoří jako jedno

V tmavé modři noci
Září miliony hvězd a můj duch jasně
hoří
Vzhůru k slunci, letět výše
nyní má cesta začíná....A.....

Chladný, chladný vítr odfoukává mě pryč
Pocit všude kolem je černý, černý den
Ale já vím, že tě znovu uvidím
A vím že jsi blízko mě

Jsou tu hvězdy, volají mé jméno
Jejich ozvěnou je pravda a píseň není stejná
Vem mě za ruku a odveď mě pryč
Vem mě zpátky k sobě, ve tvé náručí já zůstanu

Řekni mi svou představu, příběh začíná
dvě světla se rozzařují a hoří jako jedno

Všechny ty roky létám ve vesmíru
znám tě dobře, přesto sem nikdy neviděla tvou tvář
Ty se otočíš, podíváš se na mne se smíchem v očích
a teď vidím

A chladný, chladný vítr odfoukává mě pryč,
Pocit všude kolem je černý, černý den
Ale já vám, že tě znovu uvidím
A vím že jsi blízko mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy