Texty písní Nocturnal Rites Shadowland Revelation

Revelation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now the sky opens up before my eyes
The vision blinds me
On the bolts of fire cast upon the earth
Out, out of the void the riders come
Through hail and flashes
In the distance hear the seventh horn still sound

No one is innocent
No, I will return again

The sky divides in two
The final revelation
Out of the void, see the riders emerge
The prophec is true
The final revelation
Feel the fire, as it's cast upon the world

No ripples upon the sea of glass
The shrine is open
As I wait the final sacring of my soul
I, I open the scroll and know my fate
The peals of thunder
When I know the secret of the seven seals
Nyní nebe otevírá před mýma očima

K vidění rolety mi

Na šrouby ohně cast na zemi

Ven, ven z neplatnost jezdci přijdou

Prostřednictvím krupobití a blesky

V dálce slyším sedmý roh stále zvuk

Nikdo je nevinný

Ne, já se zase vrátí

Obloha rozděluje na dvě

Závěrečné zjevení

Z prázdna, viz jezdci emerge

V prophec je pravda

Závěrečné zjevení

Cítit ohněm, jak je to cast na světě

Ne Ripples na moře sklené

V kapli je otevřena

Jak jsem se počkat na konečné sacring mé duši

Já, já otevřete navigační a vědět, můj osud

V peals hromu

Když vím, že Tajemství sedmi pečetí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy