Texty písní Owl City In Christ Alone

In Christ Alone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In Christ alone, my hope is found

He is my light, my strength, my song

This cornerstone, this solid ground

Firm through the fiercest drought and storm

What heights of love, what depths of peace

When fears are stilled, when strivings cease

My comforter, my all-in-all

Here in the love of Christ I stand

There in the ground His body lay

Light of the world by darkness slain

Then bursting forth in glorious day

Up from the grave He rose again!
And as He stands in victory

Sin's curse has lost its grip on me

For I am His and He is mine

Bought with the precious blood of Christ

No guilt in life, no fear in death

This is the power of Christ in me

From life's first cry to final breath

Jesus commands my destiny

No power of hell, no scheme of man

Can ever pluck me from His hand

Till He returns or calls me home

Here in the power of Christ I'll stand
V Kristu samotném se nachází moje naděje.
On je mé světlo, moje síla, moje píseň.
Tento základní kámen, tato pevná půda.
Pevná i přes nejkrutější sucho a bouři.
Jaké lásky výše, jaké hloubky míru.
Když se utišily obavy, když se ukončily hádky.
Můj utěšitel, moje všechno ve všem,
stojím zde v Kristově lásce.

Tam v zemi jeho tělo leželo.
Světlo světa bylo zabito temnotou.
Potom vyrazil dál ve slavný den,
znovu vstal z hrobu!
A jak vítězně stojí,
prokletí hříchu na mě ztratilo své sevření.
Vždyť já jsem jeho a On je můj,
vykoupen vzácnou krví Krista.

Bez viny v životě, beze strachu ze smrti.
To je moc Kristova ve mě.
Ze životního prvního pláče do posledního dechu,
řídí Ježíš můj osud.
Žádná moc pekla, žádné lidský plán.
Nikdy mě nemůže vytrhnout z Jeho ruky.
Dokud se nevrátí, nebo mě nezavolá domů,
zde budu stát v Kristově moci.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy