Texty písní R.E.M. Around the Sun Boy In The Well

Boy In The Well

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Look at this, it's me, walking away.
Look at you drowning, on display.
every time I've dropped by, I've tried to say
the water is rising.
you don't want to stay.

It's that sinking feeling. you know what it's bringing on.
you might as well say it,
I see it, I feel it.
this town is going wrong.
it's turning away.

YOU WANTED ME TO BE SOMEONE THAT I COULD NEVER BE
MY NEW FRIENDS ARE OFFERING THINGS I'VE NEVER DREAMED
IT'S BEAUTIFUL,
I'D LIKE FOR THEM TO TAKE ME ON...

the track mall gang went off
on the Tennessee goth. a lunar moth,
you chrysalis and flail.
the water is rising. you try to rappel.
a rousing cheer for the boy in the well.

it's that sinking feeling. you know what it's bringing on.
you might as well say it,
I see it, I feel it.
this town is going wrong.
it's turning away.

YOU WANTED ME TO BE SOMEONE THAT I COULD NEVER BE
MY NEW FRIENDS ARE OFFERING THINGS I'VE NEVER DREAMED
IT'S BEAUTIFUL,
I'D LIKE FOR THEM TO TAKE ME ON...

here is where I look back.
here is where you fell.
this is where I got up,
shaking off my tail
this is where your rope trick
started to look stale.
a greyhound pass for the boy in the well.

it's that sinking feeling
you know what it's bringing on
I might as well say it.
I see it, I feel it
this town is going wrong.
it's turning away.

YOU WANTED ME TO BE SOMEONE THAT I COULD NEVER BE
MY NEW FRIENDS ARE OFFERING THINGS I'VE NEVER DREAMED
IT'S BEAUTIFUL,
I'D LIKE FOR THEM TO TAKE ME ON

YOU WANTED ME TO BE SOMETHING THAT I COULD NEVER BE
MY NEW FRIENDS ARE OFFERING THINGS I'VE NEVER DREAMED
IT'S BEAUTIFUL,
I'D LIKE FOR THEM TO TAKE ME ON
vypadá jako já jsem napálil
vypadá jako já jsem šel do mìsta
vypadá jako svìt se otáèí kolem mne
vypadám jako to spadne
já myslím , že já had kopnout stopu
myslel si jsem kola si vymýšlet
já myslím , že já had skoèil plot a šroub
vypadá jako já am záda znovu
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A mohu not SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já musím uchopit kufr
já musím mìnit mé šaty
já musím øídit sprchu horkou
až do vody zmrazil
já zavadím o zmatek
chtìl jsem èas na to roste
já chci tyèe a kámen ne- hodit mì
vrátit se do co vím že já
JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já hledám znaènou velikost
já namažu to na mé tváøi
já chci zalít hrozen muset
plavat vzdálenost z mléèné dráhy
já chci to být brilantní
já chci to být sladký
já chci políbit astronauta
kdy oni pozdraví ke mnì mì mì mì
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to ZDOLÁ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy