Texty písní R.E.M. Around the Sun The Outsiders

The Outsiders

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

you took me to the restaurant where we first met.
you knocked a future shock crowbar upside my head.
I got caught with the stop of the tick tock, tick tock clock
when you told me what you knew.
lost in the moment, the day that the music stopped.
and I do remember you.

DRAWING PATTERNS WITH A CORK ON THE TABLECLOTH.
PROMISING VOLCANIC CHANGE OF PLOT.
WHERE WILL THIS LEAD US? I'M SCARED OF THE STORM.
THE OUTSIDERS ARE GATHERING. A NEW DAY IS BORN.

I tried to tell you I am not afraid
you looked up and saw it all across my face
so am I with you or am I against?
I don't think it's that easy, we're lost in regret.
now I'm trying to remember the feeling when the music stopped.
when you told me what you knew.
lost in the moment, the day that the music stopped.
and I do remember you.

DRAWING PATTERNS WITH A CORK ON THE TABLECLOTH.
PROMISING VOLCANIC CHANGE OF PLOT
WHERE DOES THIS LEAVE US, I'M SCARED OF THE STORM.
THE OUTSIDERS ARE GATHERING, A NEW DAY IS BORN.

DRAWING PATTERNS WITH A CORK ON THE TABLECLOTH.
PROMISING VOLCANIC CHANGE OF THOUGHT
WHERE DOES THIS LEAVE US? I'M SCARED OF THE STORM.
THE OUTSIDERS ARE GATHERING, A NEW DAY IS BORN.

THE OUTSIDERS ARE GATHERING, A NEW DAY IS BORN.
THE OUTSIDERS ARE GATHERING.

A man walks away. when every muscle says to stay.
how many yesterdays? they each weigh heavy.
who says what changes may come. who says what we call home.
I know you see right through me, my luminescence fades,
the dusk provides an antidote, I am not afraid.
I've been a million times, in my mind, and this is really just a technicality.
frailty. reality.

uh, It's time to breathe. Time to believe. Let it go and run towards the sea.
they don't teach that, they don't know what you mean.
they don't understand, they don't know what you mean.
they don't get it, I want to scream.
I want to breathe again, I want to dream.
I want to float a quote from Martin Luther King

I am not afraid I am not afraid I am not afraid
I AM NOT AFRAID I AM NOT AFRAID I AM NOT AFRAID I AM NOT AFRAID
Vzala jsi mě do restaurace, kde jsme se poprvé setkali
Srazila jsi mě, mám strach ze změny jako z páčidla v hlavě
Byl jsem zaskočen zastavením tikotu hodin
Když jsi mi řekla, co jsi věděla
Ztracen v okamžiku, ve dni, kdy hudba přestala hrát
Vzpomínám na tebe

KRESLÍM VZORY KORKEM PO UBRUSE.
SLIBUJU VULKANICKOU ZMĚNU DĚJE.
KAM NÁS TOHLE POVEDE? BOJÍM SE BOUŘE.
OUTSIDEŘI SE SHROMAŽĎUJÍ. ZRODIL SE NOVÝ DEN.

Zkoušel jsem ti říct, že se nebojím
Podívala ses na mě a viděla jsi to všechno na mé tváři
Takže jsem s tebou nebo proti?
Nemyslím si, že je to jednoduché, jsme ztraceni v lítosti
Teď se snažím vzpomenout si na ten pocit, když hudba přestala hrát
Když jsi mi řekla, co jsi věděla
Ztracen v okamžiku, ve dni, kdy hudba přestala hrát
Vzpomínám na tebe

KRESLÍM VZORY KORKEM PO UBRUSE.
SLIBUJU VULKANICKOU ZMĚNU DĚJE.
KDY NÁS TO OPUSTÍ, BOJÍM SE BOUŘE.
OUTSIDEŘI SE SHROMAŽĎUJÍ. ZRODIL SE NOVÝ DEN.

KRESLÍM VZORY KORKEM PO UBRUSE.
SLIBUJU VULKANICKOU ZMĚNU MYŠLENKY
KDY NÁS TO OPUSTÍ, BOJÍM SE BOUŘE.
OUTSIDEŘI SE SHROMAŽĎUJÍ. ZRODIL SE NOVÝ DEN.

OUTSIDEŘI SE SHROMAŽĎUJÍ. ZRODIL SE NOVÝ DEN.
OUTSIDEŘI SE SHROMAŽĎUJÍ.

Ten muž odchází, i když všechny svaly přikazují zůstat.
Kolik včerejšků? Každý z nich je tak těžký
Kdo řekl, jaké změny snad přijdou, kdo řekl, co povíme doma
Vím, že vidíš přímo skrze mě, moje světélkování pohasíná
Přítmí nám zajišťuje protilátku, nebojím se
Milionkrát jsem byl v mé mysli, je to opravdu jen o technice
Slabost. Realita.

Uh, je čas dýchat. Čas věřit. Nech to být a utíkej k moři.
Oni to neučí, neví, co tím myslíš.
Oni nerozumí, neví, co tím myslíš.
Nedostanou to, chci řvát.
Chci znovu dýchat, chci snít.
Chci plout, citát Martina Luthera Kinga
Nebojím se Nebojím se Nebojím se
NEBOJÍM SE NEBOJÍM SE NEBOJÍM SE NEBOJÍM SE
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy