Texty písní R.E.M. Automatic for the People Sweetness Follows

Sweetness Follows

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Readying to bury your father and your mother,
what did you think when you lost another?
I used to wonder why did you bother,
distanced from one, blind to the other?

Listen here my sister and my brother
what would you care if you lost the other?
I always wonder why did we bother,
distanced from one, deaf to the other.

Oh, oh, but sweetness follows

It's these little things, they can pull you under.
Live your life filled with joy and wonder.
I always knew this altogether thunder
was lost in our little lives.

Oh, oh, but sweetness follows.
Oh, oh, but sweetness follows.

It's these little things, they can pull you under.
Live your life filled with joy and thunder.
Yeah, yeah we were altogether
lost in our little lives.

Oh. Oh. Ah.

Oh, oh, but sweetness follows.
Oh, oh, but sweetness follows.
K pohřbívání Readying svého otce i matku,
Co si myslíš, když jsi přišel jiný?
Použil jsem se ptát, proč jste se trápit,
distancoval od jednoho, slepí k ostatním?

Offers mou sestru a mého bratra
Co by se vám jedno, jestli jsi přišel o druhé?
Vždycky jsem se divit, proč jsme se trápit,
distancoval od jednoho, hluchý k druhému.

Oh, oh, sladkosti, ale takto

Je to trochu tyto věci, mohou tahat za vás.
Žít svůj život naplněný radostí a se čemu divit.
Vždycky jsem věděl, že tento zcela hrom
byl ztracen v naší malé životy.

Oh, oh, ale sladkost následovně.
Oh, oh, ale sladkost následovně.

Je to trochu tyto věci, mohou tahat za vás.
Žít svůj život naplněný radostí a hrom.
Jo, jo jsme byli úplně
ztracená v naší malé životy.

Aha. Aha. Aha.

Oh, oh, ale sladkost následovně.
Oh, oh, ale sladkost následovně.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy