Texty písní R.E.M. Out of Time Belong

Belong

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Her world collapsed early Sunday morning
She got up from the kitchen table
Folded the newspaper and silenced the radio
Those creatures jumped the barricades
And have headed for the sea, sea

Those creatures jumped the barricades
and have headed for the sea
She began to breathe
To breathe at the thought of such freedom
Stood and whispered to her child, belong
She held the child and whispered
With calm, calm; belong

Stood and whispered to her child, belong
She held the child and whispered
With calm, calm; belong

These barricades can only hold for so long
Her world collapsed early Sunday morning
She took the child held tight
Opened the window
A breath, this song, how long
and knew, knew; belong
Její svět se zhroutil počátkem neděli dopoledne
Dostala se z kuchyňského stolu
Skládaná noviny a umlčel rádio
Ti tvorové skočil na barikádách
A mají namířeno k moři, moře

Ti tvorové skočil na barikádách
a má namířeno k moři
Ona začala dýchat
Chcete-li dýchat při pomyšlení na takovou svobodu
Stál a šeptal jí dítě, náleží
Ona držela dítě a šeptal
S klid, klid; patří

Stál a šeptal jí dítě, náleží
Ona držela dítě a šeptal
S klid, klid; patří

Tyto stěn může mít pouze tak dlouho,
Její svět se zhroutil počátkem neděli dopoledne
Vzala dítě pevně drženy
Otevřela okno
A dech, tato píseň, jak dlouho
a věděl, věděl, patří
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy