Texty písní Snow Patrol A Hundred Million Suns Crack The Shutters

Crack The Shutters

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You cool your bedwarm hands down
On the broken radiator
When you lay them freezing on me
I mumble can you wake me later

But I don't really want you to stop
And you know it so it doesn't stop you
You run your hands from my neck
To my chest

Crack the shutters open wide
I want to bathe you in the light of day
And just watch you as the rays
Tangle around your face and body

I could sit here for hours
Finding new ways to be awed each minute
'Cause the daylight seems to want you
Just as much as I want you

It´s been minutes it´s been days,
It's been all I will remember
Happy lost in your hair
And the cold side of the pillow

Your hills and valleys
Are mapped by my intrepid fingers
And in a naked slumber
I dream all this again

Crack the shutters open wide
I want to bathe you in the light of day
And just watch you as the rays
Tangle around your face and body

I could sit here for hours
Finding new ways to be awed each minute
'Cause the daylight seems to want you
Just as much as I want you

Crack the shutters open wide
I want to bathe you in the light of day
And just watch you as the rays
Tangle around your face and body

I could sit here for hours
Finding new ways to be awed each minute
'Cause the daylight seems to want you
Just as much as I want you
Jsi pohodě si bedwarm ruce dolů
Na rozbité radiátor
Když si ležela na mně je zmrazení
Mumlal sem, že se můžete probudit mi později

Ale já si vlastně nechtěla, abyste přestali
A ty to víš tak to nekončí vás
Spustíš ruce z mého krku
Na prsa

Bezva okenice otevřené dokořán
Chci se koupat se v denním světle
A budeš se jen dívat, jak se paprsky
Proplétají kolem obličeje a těla

Mohl bych tu sedět celé hodiny
Nalézt nové způsoby, jak se užasle každou minutu
'Protože světlo Zdá se, že chci
Stejně jako já chci tebe

Bylo minut to bylo dní,
To bylo vše, co si vzpomeneš
Šťastný ztratil své vlasy
A chladnou stranu polštáře

Tvoje kopce a údolí
Jsou mapovány můj neohrožený prsty
A ve spánku nahý
Sním všechno znovu

Bezva okenice otevřených dokořán
Chci se koupat v denním světle
A budeš se jen dívat, jak se paprsky
Propletají kolem obličeje a těla

Mohl bych tu sedět celé hodiny
Nalézt nové způsoby, jak se užasle každou minutu
'Protože světlo Zdá se, že chci
Stejně jako já chci tebe

Bezva okenice otevřených dokořán
Chci se koupat v denním světle
A budeš se jen dívat, jak paprsky
Propletenec kolem obličeje a těla

Mohl bych tu sedět celé hodiny
Nalézt nové způsoby, jak se užasle každou minutu
'Protože světlo Zdá se, že chci
Stejně jako já chci tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy