Texty písní Snow Patrol Songs For Polarbears Favourite Friend

Favourite Friend

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're my favourite friend
And I adore you
Love you to the end
No one hears a word you say

You're my favourite friend
We rule the world together
With our secret codes
And plans we can't remember

From now on, must be strong
My favourite friend

You're my favourite friend
When I need you
And when I don't as well
Of course you miss me being around

You're my favourite friend
But I'm older now
I can't pretend
I can't see you anymore
Jsi můj nejlepší přítel
A já tě obdivuji
Mám tě rád až do konce
Nikdo neslyší co říkáš

Jsi můj oblíbený přítel
Spolu ovládneme svět
S našimi tajnými kódy
A plány které si nepamatujeme

Od této chvíle, musíme být silní
Můj oblíbený příteli

Jsi můj oblíbený přítel
Když tě potřebuji
A když mi není dobře
Samozřejmě že ti chybím, když nejsem okolo

Jsi můj oblíbený přítel
Ale já už jsem starší
Nemůžu předstírat
Nemůžu tě déle vídat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy