Texty písní Sunshine Karmageddon NFNY

NFNY

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Release me from the nightmare
I‘m naked in my own dream
You look good in pleasure
You dance like a machine

Time’s ticking, counting nightlife
I pass the sign 'don’t hesitate'
The first to die is the winner
The deathface on the barricade

At the end of the tunnel
There‘s suppose to be a light
What to do once we get there?
Cold drama of the night

Kick in the chest, you’re mayhem
Punch in the face, then you disappear
In the shadow of deathwish alley
Will we die like machines?
Will we die like machines?
Will we die like machines?
Will we die like machines?
Will we die like machines?

And I know we have to go
Back to the place we stay
Where we belong

We wanna live another life
But we always have to say
Say goodbye

Please don’t ask me why and who i am
I am anything you wanna see
God save us, the scum is back!
Keep it how it used to be

I’m fuelled by days of wasted time
Destiny as cheap fuck whore
There is no future, no yesterday
No nothing, no back door
Vypusť mě z této noční můry
Jsem nahý ve svém vlastním snu
V rozkoši vypadáš dobře
Tančíš jako stroj

Hodiny tikají, odpočítávají noční život
Minul jsem znamení "neváhej"
První mrtvý je vítěz
Tvář smrti na barikádě

Na konci tunelu
se očekává světlo
Co dělat, když jsme se tam jednou dostali?
Chladné drama noci

Kopanec do hrudníku, jsi zmatený
Úder do obličeje, pak zmizíš
Ve stínu uličky neúmyslného nutkání zemřít
Zemřeme jako stroje?
Zemřeme jako stroje?
Zemřeme jako stroje?
Zemřeme jako stroje?
Zemřeme jako stroje?

A vím, že musíme jít
Zpět na naše místo
Kam patříme

Chceme žít jiný život
Ale vždy musíme říct
Říct sbohem

Prosím neptej se mne, proč a kým jsem
Jsem vším co chceš vidět
Bůh nás chraň, špína je zpět!
Nech to tak, jak to bývalo

Jsem poháněn dny promarněného času
Osud je strašná děvka
Není zde budoucnost ani včerejšek
Prostě nic, žádné zadní dveře
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy