Texty písní The Damned So, Who's Paranoid? Since I Met You

Since I Met You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Since I met you
The lyrics of songs
Mean something new to me
They sound more real
They reflect how I feel
Even the stupid ones

And I want to scream “turn it off!”
Cos I don’t want to hear
Cos I’m in a stew
They mean something new
Real and true
Real and true

They won’t let me be
They seem to see
Deep inside of me
Since I met you
The world seems to sing
Meanings incessantly

The voice of the sea
Calling to me
Happy insanity
In a Dublin café
I hear what they say
But I say “No way!”

(Is this the love I always wanted?) Cos it just can’t be right
(Is this the love I always wanted?) It gives me a fright
It’s a load of… (white wash) [x2]
Or is it?

Since I met you
The lyrics of songs
Mean something new to me
And I’m in a stew
Cos they mean something new
Real and true [x5]
Since I met you
Od té doby co jsem tě prvně spatřil
Texty písní
Znamenají pro mě něco nového
Zní mnohem skutečněji
Zrcadlí mé pocity
Dokonce i ty hloupé

A já chci řvát "vypněte to!"
Protože to nechci slyšet
Prtože mi to dělá starosti
Znamenají něco nového nevého
Skutečného a pravého
Skutečného a pravého

Nenechají mě na pokoji
Zdá se, že vypadají
Hluboko uvnitř mě
Od té doby co jsem tě prvně spatřil
Svět vypadá, že zpívá
A to neustále

Hlas moře
Mě volá
Šťastné šílenství
V Dublinské kavárně
Slyším, co říkají
Ale já říkám: "Ani za nic!"

(Je snad láska to, po čem já vždy toužil?) Protože zkrátka nedokážu říct pravdu
(Je snad láska to, po čem já vždy toužil?) Děsí mě to
Je to várka...(bílého prádla)
Nebo je?

Od té doby co jsem tě prvně spatřil
Texty písní
Znamenají pro mě něco nového
A mě to dělá starosti
Protože znamenají něco nového
Skutečného a pravého
Od té doby co jsem tě prvně spatřil
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy