Texty písní W.A.S.P. The Headless Children Forever Free

Forever Free

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

W.a.s.p.
Forever Free

I ride all alone and can't see
The road to nowhere anymore
And shadows whispers are calling me
To forbidden forests by the shore

And there she fell deep in the night
Oooh, one breath away from heaven's light
And she said
Don't cry for me, I'm leaving you

The wind cries her name in the breeze
But I can't hold her anymore (No, no more)
Some fallen angel had come to me
And fell too heavy on my soul

And stole from me the love that I'd
Heard lords of time say never died
And she said
Don't cry for me, cause I'll be

Riding the wind forever free
High in the wind forever free
I'll ride the wind forever free
High in the wind forever free
Forever free

Forever in my heart, a fire, a fire burning
I wake up nights and hear her crying, crying my name

Riding the wind forever free
High in the wind forever free
I ride the wind forever free
High in the wind forever free
(Uuuhhh..... uuuhhhh......)
Jezdím, sama a není vidět
Cesta, která už nikam nevede
A šeptající stíny ,mě volají
Zakázaných lesů, na břehu

A tam spadla hluboko v noci
Oooh, jedním dechem od světla nebe
A ona řekla:
Neplač pro mě, odcházím tobě

Vítr křičí její jméno ve větru
Ale nemohu ji držet už (Ne, ne více)
Některý padlý anděl, přišel ke mně
A spadl příliš těžce, na mou duši

A ukradl mi lásku, kterou jsem
Slyšel od pánů z doby, nikdy neříkej zemřel
A ona řekla:
Neplač pro mě, protože já budu

Jízda na větru navždy zdarma
Vysoko ve větru navždy zdarma
Budu jezdit na větru navždy zdarma
Vysoko ve větru navždy zdarma
navždy zdarma

Navždy v mém srdci, oheň, oheň
Probudím se nocí a slyším její pláč, pláč a mé jméno

Jízda na větru navždy zdarma
Vysoko ve větru navždy zdarma
Jezdím vítr navždy zdarma
Vysoko ve větru navždy zdarma
(Uuuhhh. .... uuuhhhh ......)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy