Texty písní Akon Akon Walk Away

Walk Away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Face a trouble every day
Trying to walk away from a life of sorrow
It´s a struggle every day
Trying not to rob G´s, Still I borrow

[Verse 1:]
I need to take it slow
My heart is growing cold
I´m trying to hide my feelings
From the people that I know
and everywhere I go I´m trying to lay low
Can´t afford to get in no trouble because I´m on parole

I´m trying to live life right
God knows with all my might
But I´m just barely getting by
Cuz money´s way too tight
And I can say this right
The struggle and the fight
It´s weakin´ all the muscles in my body like kryptonite
Making me feel like there is no other way
But the different streets get that dough
Living and praying for a better day...So!

[Chorus: x2]
Face a trouble every day
Trying to walk away from a life of sorrow
It´s a struggle every day
Trying not to rob G´s, Still I borrow

[Verse 2:]
Streets, I ain´t no longer on it
Don´t need feds all upon it
I done left that life alone
Cuz all I did was impress, my homie!
And then my conscience told me
´Careful you tendarone!´
Always complaining after I ain´t never did
She always lonely. So what am I to do
Gotta get money for food, cuz if she starves to death
Then I gotta deal with her attitude
And I in that type of mood cuz I ain´t type of dude
It´s bad enough, I gotta deal with all this I´m going thru
It´s making me feel like there is no other way
But the different streets get that dough
Living and praying for a better day...So!

[Chorus: x4]
Face a trouble every day
Trying to walk away from a life of sorrow
It´s a struggle every day
Trying not to rob G´s, Still I borrow
Potýkají s problémy každý den
Snažím se odejít ze života, ze zármutku
Je to boj každý den
Pokus na oloupit ne G letech, přesto si půjčit

[Verse 1:]
Potřebuji, aby je pomalé
Mé srdce je stále chladné
Já jsem se snaží skrýt mé pocity
Od lidí, že já vím
a všude jsem jít jsem se snaží poníží
Nemůže dovolit, aby se v žádné problémy, protože jsem v podmínce

Já jsem se snaží žít život Právo
Bůh ví, s mou
Ale já jsem jen stěží dostat do
Cuz peníze na cestu příliš těsný
A mohu říci toto právo
Tento zápas a boj
Je to weakin 'všechny svaly v mém těle, jako kryptonite
Tvorba mi pocit, že neexistuje jiný způsob, jak
Ale v různých ulicích se, že těsto
Život a modlil se za lepší den ... Tak!

[Chorus: x2]
Potýkají s problémy každý den
Snažím se odejít ze života, ze zármutku
Je to boj každý den
Pokus na oloupit ne G letech, přesto si půjčit

[Verse 2:]
Streets, I, není již na něm
Nepotřebujete Federálové všechny na něm
I udělal vlevo, že život sám
Cuz vše, co jsem udělala, bylo zapůsobit, můj homie!
A pak mi řekl, že mé svědomí
'Pozor byste tendarone!'
Vždy jsem po stěžující si není nikdy
Vždycky sám. Tak co mám dělat
Musím se dostat peníze na jídlo, cuz jestli je hladoví k smrti
Pak musím s ní postoj
I v tomto typu náladu cuz I není typ kámo
Je to dost zlé, já musím vyrovnat s tím vším jsem procházející
To mě pocit, že neexistuje jiný způsob, jak
Ale v různých ulicích se, že těsto
Život a modlil se za lepší den ... Tak!

[Chorus: x4]
Potýkají s problémy každý den
Snažím se odejít ze života, ze zármutku
Je to boj každý den
Pokus na oloupit ne G letech, přesto si půjčit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy