Texty písní Anberlin Lost Songs Readyfuels

Readyfuels

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This car turned over without a key or gasoline tonight
Feel everything on fire and I'm dressed to kill killing for your dress goodnight
Help me to wait on you, hesitate it too, cause I'm alone
Feel so jaded, contemplative, waiting for you
We're running hot tonight and it feels so good
Your arm in mine here near midnight and it feels so right
Girls and the boys chase down running hot tonight
Running down the ready fuels it's finally over, just get over
Time will tell if all turns out ok
Help me to realize my dream is dying redefine despair
I turned away
So look the other way tonight
Can you wait for me a little longer/stronger?
Toto auto obrátilo bez klíče nebo benzin dnes večer
Feel všechno v ohni a já jsem vyšňořený zabíjení pro vaše šatové goodnight
pomoci mi čekat na vás, váhá to také, příčina já jsem sám
cítit se tak vyčerpaný, rozjímavý, čekající na vás
We běží horký dnes večer a to tak cítí se dobře
Your ruka v dolu zde blízko půlnoci a to cítí tak pravý
holki a chlapci honí lyžařské sjezdové dráhy horký dnes večer
dobíhající připravená paliva nakonec je po všem, jen dostane se přes
Time bude říkat jestli všechno vytáčí ok
pomoci mi uvědomit si můj sen umírá předefinuje zoufalství
já jsem odvrátil
So dívat se jinam dnes večer
může čekat na mě o něco déle/silnější?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy