Texty písní As I Lay Dying Beneath The Encasing Of Ashes Behind Me Lies Another Fallen Soldier

Behind Me Lies Another Fallen Soldier

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I wanted to bring you all that is in my heart
I wanted to give you my everything
but I've failed you
I've failed you so many times
how can I stand here
how can I stand here before you

how can I stand here before you
when I begin to steal
what only belongs to you
what only belongs to you

I am able to bring you
Nothing that isn't already yours

I am so ashamed, I'm so ashamed
Of what I ever called my own
Take what I have, take these broken remains
What can I give to you that you don't already deserve

You laid down your life when I refused to give mine
Chtěl jsem ti přinést vše co je v mém srdci
Ctěl jsem ti dát svoje všechno
ale zklamal jsem tě
mnohokrát jsem tě zklamal
Jak tady můžu stát
jak můžu stát tady před tebou

Jak můžu stát tady před tebou
když jsem začal krást
co patří jen tobě
co patří jen tobě

Nejsem schopný ti dát
nic co už stejně není tvoje

Jsem tak zahanbený, jsem tak zahanbený
tím co jsem vždycky nazýval svým vlastním
Vezmi to, co mám, vezmi tyhle zničené zbytky
co ti můžu dát, aby tě to bylo hodno

Položil jsi svůj život když jsem já odmítl dát svůj
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy