Texty písní Ashes You Leave Songs of the Lost Losing Fate

Losing Fate

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I feel the way you look at me
You haunt me with fear
How proud and stupid can we be
To break off without a tear?

Deep in our hearts we know
That strangers we are
Deep in our hearts we know
That dying is not far

I never felt that way before
Your darkness drew me for more
You were my dark side of the moon
A misplaced note out of a tune

For you I laid there dying
My soul became so small
I am no longer trying
To feel somebody's love again
Cítím, jak se na mě díváš
Děsíš mě strachem
Jak hrdí a hloupí můžeme být
Abychom to zvládli bez slz?

Hluboko v našich srdcích věděli jsme
Jací cizinci jsme
Hluboko v našich srdcích věděli jsme
Že umírání není daleko

Takhle jsem se nikdy necítila
Tvá temnota táhne mě dál
Byl jsi mou temnou stránkou měsíce
Mylná nota tónu

Pro tebe ležím tu umírající
Má duše je tak malá
Už se ani nesnažím
Cítit znovu něčí lásku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy