Texty písní B. B. King M Makin Love Is Good For You

Makin Love Is Good For You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

powered by

Makin' love is good for you
Makin' love is good for you
Makin' love is good for you
Makin' love is good for you
So take care of your body
Make a little love today

Ain't nobody can live forever
It's just something that we all understand
But while you're young, y'all
We can make it better
If we take care of our bodies while we can

'Cause makin' love is good for you
Makin' love is good for you
So take care of your body
Make a little love today

Man and woman get together
Play the game and swear they're havin' fun
But if we make a little love
From the very start
What a lovely way to getto know someone

So makin' love is good for you
Makin' love is good for you
So take care of your body
Make a little love today

Let the wise man think about it
I'll just put my thinkin' all on the shelf
But if the good Lord made something
Better than love
I swear he must've kept it there for myself

Hey, makin' love is good for you
Makin' love is good for you
So take care of your body
Make a little love today
poháněné

Makin 'láska je pro vás dobré
Makin 'láska je pro vás dobré
Makin 'láska je pro vás dobré
Makin 'láska je pro vás dobré
Takže pečovat o své tělo
Udělat trochu lásky dnes

Není nikdo nemůže žít věčně
Je to prostě něco, co jsme všichni pochopili
Ale když jste mladí, vám všem
Můžeme to udělat lépe
Pokud bychom se postarat o naše těla, zatímco my můžeme

'Protože Makin' láska je pro vás dobré
Makin 'láska je pro vás dobré
Takže pečovat o své tělo
Udělat trochu lásky dnes

Muž a žena dát dohromady
Zahrajte si hru a přísahají, že jsou havin 'zábava
Ale pokud budeme dělat trochu lásky
Od samého počátku
Co krásný způsob, jak poznat někoho Getto

Takže Makin 'láska je pro vás dobré
Makin 'láska je pro vás dobré
Takže pečovat o své tělo
Udělat trochu lásky dnes

Nechte moudrý muž o tom přemýšlet
Já si jen dát své přemýšlela 'všichni na polici
Ale pokud mi Bůh dělal něco
Lepší než láska
Přísahám, že on musel držel to tam pro sebe

Hej, Makin 'láska je pro vás dobré
Makin 'láska je pro vás dobré
Takže pečovat o své tělo
Udělat trochu lásky dnes
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy