Texty písní Baby Alice Piña Colada Boy

Piña Colada Boy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wanna be my party boy?
Wanna be my special toy?
Your eyes make me shiver and
Your body makes me jump for joy.

Getting far too hot to flirt,
I don't think you need a shirt.
Shut your mouth and get it on,
My patiences shorter than my skirt.

"So tell me, do I come here often?"

Pina colada boy, you make the girls go "ahh",
and when the sun goes down you make my world spin 'round.
Pina colada boy, you make the girls go "ahh",
but when the sun's back high baby I wave bye bye.

I could see you'd love the chance,
to be my holiday romance.
I really need another drink,
and I like to watch you dance.

Pretty eyes and all that jazz,
baby let's step on the gas.
You know how that saying goes
about what happens in Vegas.

(You naughty boy, go to my room)

Pina colada boy, you make the girls go "ahh",
and when the sun goes down you make my world spin 'round.
Pina colada boy, you make the girls go "ahh",
but when the sun's back high baby I wave bye bye.

You blend some of my juice with your cocount cream
some rum and shake it out, just like a summer dream
You made me go "uh oh" but I don't want your ring
Cause boy I need you so, but only for one thing.
(slip it in)(on, dues, tres)

Pina colada boy, you make the girls go "ahh",
and when the sun goes down you make my world spin 'round.
Pina colada boy, you make the girls go "ahh".
but when the suns back high baby i wave bye bye.
Chceč být můj party kluk?
Cheš být má speciální hračka?
Třesu se z tvých očí a
z tvého těla skáču radostí.

Jdeš se extrémního flirtu,
nemyslím si,že potřebuješ triko
Zavři pusu a jdi do toho
Moje trpělivost je kratší než má sukně.

" Tak mi řekni, mám přicházet častěji? "

Pina Colada boy,působíš že holky udělají "ahh"
a když slunce zapadá můj svět se točí kolem tebe
Pina colada boy,působíš že holky udělají "ahh"
ale když slunce vychází holce jen zamáváš čau čau.

Vidím jak rád máš tu šanci,
být mou letní romancí.
Vážně potřebuji další drink
a ráda se dívám jak tančíš.

Hezké oči a všechno z Jazzu
baby šlápni na to.
Víš co se o tom říká
o tom co se děje ve Vegas.

( Ty zlobivý chlapče, jdi do mého pokoje)

Pina Colada boy,působíš že holky udělají "ahh"
a když slunce zapadá můj svět se točí kolem tebe
Pina colada boy,působíš že holky udělají "ahh"
ale když slunce vychází holce jen zamáváš čau čau.

Můžeš smíchat nějaké džusy s Kokosovým krémem
nějaký rum a protřepat, jako letní sen.
Způsobil jsi reakci "uh oh" ale nechci tvůj prsten
Protože tě potřebuji,jen na tu jednu věc.
(udělej to) (on dues tres)

Pina Colada boy,působíš že holky udělají "ahh"
a když slunce zapadá můj svět se točí kolem tebe
Pina colada boy,působíš že holky udělají "ahh"
ale když slunce vychází holce jen zamáváš čau čau.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy