Texty písní Bathory Nordland Mother Earth Father Thunder

Mother Earth Father Thunder

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My lightning conceived was I
The stars above became my eyes
Overgelmer flows in my veins
My hair the mist across the never ending nameless lake

By womb of soil, the moist of dew
Born when sun was high, the day was new
And the raven soared high up in clear sky
The lamb will speak to you, when your heart is pure
And you were made by

Mother Earth, Father Thunder

This heart winged, I am eagles son
Through storm and syite, untouched, it is pounding on
This sword, forged in fire and ice
The runes that trail its blade can be seen but by my two eyes

As if written in the snow, the lies, shall melt away
By the wheel of sun to cross the sky this day
Shadows may lay heavy upon the earth
But the truth, cut deep in stone, will last
Till the heavens comes tumbling down upon this world

Mother Earth, Father Thunder
Já koncipován blesk jsem
Hvězdy nahoře se staly mýma očima
Overgelmer teče v mých žilách
Moje vlasy, mlha přes nekončící bezejmenné jezero.

Od lůna půdy, vlhké rosy.
Narodil se, když slunce bylo vysoko, den byl nový
A vrána vzlítla vysoko na jasné obloze
Beránci budou mluvit k vám, když vaše srdce je čisté
A vy jste byly vyrobeni.

Matka Země, otec Hrom.

Toto okřídlený srdce, já jsem syn orlů
Skrz bouři, nedotčen, na něj bušící
Tento meč, kován v ohni a ledu
věští, že jeho ostří může být spatřeno jen míma dvěma očima.

Jako by bylo zapsáno ve sněhu, lži, musí mizet
Okolo slunce, křižujíc nebe
Stíny mohou těžce dopadnout na zem
Ale pravda, vříznuta hluboko do kamene, přetrvá
Dokud nebe nespadne na tento svět.

Matka Země, otec Thunder.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy