Texty písní Big Sean Finally Famous Wait for me

Wait for me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I hope it’s not too late for me
Can you just wait for me a while
Is it too late, too late?
I hope it’s too late, too late (x2)

I hope it’s not too late, I got my whole life packed inside a suitcase
Rather than a chevvy that should’ve been a mercedez
Tryna keep my head above water so I stay out the navy
I made a promise to my girl, said imma leave town and ring back the whole world
So I bought a ticket, too longer than expected, cameback around like a necklace
And the first thing she said, it’s too late!

Like nigga, I got knees too, I found the girl who gave me what I need
Now I don’t need ya, I barely gotta text the call back
You were lying ass nigga, you’re a dog
I heard chases, paper, fuckin bitches, nah, nah
Nigga you’re too late, live with it, now you got a room
My homie served ten years, it’s too late for him to be treated equally
Too late for him to make it out the hood legally
Running around doing my thing, is it too late to be tryin to live dreams
Find more New lyrics at http://lyricsbus.net/new-lyrics
Turn them up real, reality is just a technicality, so is being fake so don’t tell me that i’m heading too

[Chorus]

I hope it’s not too late for me
Can you just wait for me a while
Is it too late, too late?
I hope it’s too late, too late (x2)

A lot of clocks say i’m too late, and they say i’m too weak I could use a few weights
So they say I take too long and don’t look too strong, well how long would you take
Weighting got me here in the first place, another second i’ve been second, maybe third in the worst case
Now will this display, im on work place, moving weight, it’s such a trap
Move and weight, you can’t do that, I know i’m dope man
But I can’t move crap, and is such a fraction they way you thinking about your plans
But I tryna bring it back, before your brain hit the pan
Sean from detroit, lupe from chicago land, but both of our chains say made in japan
German and janese design both of the sedans, why would mr right on hammer stay missing another chance, man
Re-direct it at the girls, not the oxylator, just the absolute in this world
But things come and go when the clocks never stop, be on time for nothing
A little late for life

[Chorus]

I hope it’s not too late for me
Can you just wait for me a while
Is it too late, too late?
I hope it’s too late, too late (repeats)
Doufám, že to není příliš pozdě pro mě
Můžete jen čekat na mě chvíli
Je to příliš pozdě, příliš pozdě?
Doufám, že už je pozdě, příliš pozdě (2x)

Doufám, že to není příliš pozdě, dostal jsem celý svůj život zabaleny v kufru
Spíše než chevvy, který by měl už Mercedez
Tryna držet hlavu nad vodou, takže jsem se zdržet námořnictva
Dal jsem slib, aby moje holka, řekl Imma opustit město a prsten zpět na celém světě
Tak jsem si koupil lístek, i déle, než se očekávalo, cameback asi jako náhrdelník
A první, co řekla, je to příliš pozdě!

Stejně jako nigga, mám kolena taky jsem zjistil, že dívka, která mi dala to, co potřebuji
Teď už není třeba jo, sotva jsem text musím zavolat zpět
Ty ležely zadek nigga, že jste psa
Slyšel jsem, že honičky, papír, kurva feny, Ne, ne
Nigga jste pozdě, s tím žít, teď máš pokoj
My Homie sloužil deset let, je pozdě na to, na rovné zacházení
Pozdě na to, aby to kapuce legálně
Běh kolem dělat nic pro mě, to je příliš pozdě na to se snažím žít sny
Více novým textem, v http://lyricsbus.net/new-lyrics
Objevit je skutečný, realita je jen formalita, takže je falešné, takže neříkejte mi, že jedu taky

[Chorus]

Doufám, že to není příliš pozdě pro mě
Můžete jen čekat na mě chvíli
Je to příliš pozdě, příliš pozdě?
Doufám, že už je pozdě, příliš pozdě (2x)

Mnoho hodin říct, že jsem příliš pozdě, a říkají, že jsem příliš slabý bych mohl použít několik závaží
Tak se říct, že jsem se příliš dlouho a nevypadají příliš silný, dobře, jak dlouho byste se
Vážení mě tu na prvním místě, další sekundu jsem druhý, možná třetí místo v nejhorším případě
Nyní se tento displej, im na pracovišti, pohybující se hmotnost, je to jako past
Přesun a hmotnost, nemůžete dělat, vím, že jsem pitomec muže
Ale nemohu pohybovat svinstvo, a je takový zlomek, že způsob, jak přemýšlet o svých plánech
Ale já tryna přivést zpět, než mozek hit pánev
Sean z Detroitu, Lupe z chicago země, ale i našeho řetězy říká se v Japonsku
Němčině a janese design obou sedanů, proč by toho pravého na kohoutku pobytu chybí další šanci, muže
Přesměrovat je na holky, ne oxylator, jen absolutní ve světě
Ale věci přicházejí a odcházejí, když hodiny Nikdy se nezastaví, je na čase pro nic za nic
Trochu pozdě na celý život

[Chorus]

Doufám, že to není příliš pozdě pro mě
Můžete jen čekat na mě chvíli
Je to příliš pozdě, příliš pozdě?
Doufám, že už je pozdě, příliš pozdě (opakování)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy