Texty písní Blue Stahli Blue Stahli Throw Away

Throw Away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We are thrown away
In the house you made of every stolen moment

Don't pretend
I know how this ends, and who you are in secret

All our hopes are fast asleep
Spill the wrist of what you'll never be

And I'll never say that everything's alright
That when we're gone we'll sleep with satellites
We're killing more than the loneliness behind the eyes
Sometimes the best that you can do is just survive

Something's wrong inside
We are feeding flies with pieces of ambition

Prison skin
Keeps us safety pinned
...I'll whisper your incision

Hostile strum and icepick tongue
Shelter here from everyone

And I'll never say that everything's alright
That when we're gone we'll sleep with satellites
We're killing more than the loneliness behind the eyes
Sometimes the best that you can do is just survive

...Just survive
Jsme odhozeni
V domě, který jsi stvořil z každé ukradené chvilky

Nepředstírej
Já vím, jak to skončí, a kým jsi potají

Všechny naše naděje rychle spící
Rozsypej zápěstí toho, co nikdy nebudeš

A já nikdy neřeknu že je vše v pořádku
Protože když jsme pryč, spíme se satelity
Zabíjíme víc než osamělost za očima
Někdy nejlepší, co můžeš udělat, je prostě přežít


Něco uvnitř je špatně
Živíme se mouchami s kousky ambice

Vězení z kůže
Nás drží bezpečně přišpendlený
...Všeptám ti říznutí

Nepřátelské brnkání a zledovatělý jazyk
Bezpečí je tu z každého

A Já nikdy neřeknu, že je vše v pořádku
Protože když jsme pryč, spíme se satelity
Zabíjíme víc než osamělost za očima
Někdy nejlepší, co můžeš udělat, je prostě přežít


...Prostě přežít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy