Texty písní Casting Crowns Lifesong Praise you in this storm

Praise you in this storm

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was sure by now,God, that You would have reached down
and wiped our tears away,
stepped in and saved the day.
But once again, I say amen
and it's still raining
as the thunder rolls
I barely hear You whisper through the rain,
"I'm with you"
and as Your mercy falls
I raise my hands and praise
the God who gives and takes away.

Chorus:
And I'll praise you in this storm
and I will lift my hands
for You are who You are
no matter where I am
and every tear I've cried
You hold in your hand
You never left my side
and though my heart is torn
I will praise You in this storm

I remember when I stumbled in the wind
You heard my cry to You
and raised me up again
my strength is almost gone how can I carry on
if I can't find You
and as the thunder rolls
I barely hear You whisper through the rain
"I'm with you"
and as Your mercy falls
I raise my hands and praise
the God who gives and takes away

Chorus:
And I'll praise you in this storm
and I will lift my hands
for You are who You are
no matter where I am
and every tear I've cried
You hold in your hand
You never left my side
and though my heart is torn
I will praise You in this storm


I lift my eyes onto the hills
where does my help come from?
My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth
I lift my eyes onto the hills
where does my help come from?
My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth

Chorus:
And I'll praise you in this storm
and I will lift my hands
for You are who You are
no matter where I am
and every tear I've cried
You hold in your hand
You never left my side
and though my heart is torn
I will praise You in this storm
Doteď jsem si byl jistý, Bože, že by ses mohl sklonit k nám
a utřít uslzy, sestoupit
a zachránit den.
Ale jednou, řekl jsem Amen
a stále prší
a jak zahřměl hrom
sotva tě v tom dešti slyším jak šeptáš
"Jsem s tebou"
jsem jako tvůj vodopád milosrdenství
zvedám ruce a chválím
Boha který dává a bere.

Ref:
Já tě budu chválit v této bouřce
a pozdvihnu svoje ruce
k tobě který jsi
nezáleží na tom kde jsem
ani na slzách, které jsem vyronil
ty mě držíš ve svých rukách
ty mě nikdy neopustíš
a i když je moje srdce zlomené
já tě budu chválit v téhle bouřce

Pamatuju si jak jsem nejisto kráčel ve větru
ty jsi slyšel můj pláč k tobě
a znovu si mě zvedl
moje síla je takřka ztracená jak já můžu pokračovat
když tě nemůžu najít
a jak zahřměl hrom
sotva tě v tom dešti slyším jak šeptáš
"Jsem s tebou"
jsem jako tvůj vodopád milosrdenství
zvedám ruce a chválím
Boha který dává a bere.


Ref:
Já tě budu chválit v této bouřce
a pozdvihnu svoje ruce
k tobě který jsi
nezáleží na tom kde jsem
ani na slzách, které jsem vyronil
ty mě držíš ve svých rukách
ty mě nikdy neopustíš
a i když je moje srdce zlomené
já tě budu chválit v téhle bouřce

Zvedám svoje oči k horám
odkud přijde moje pomoc?
Moje pomoc přijde od pána stvořitele nebe i země
Zvedám svoje oči k horám
odkud přijde moje pomoc?
Moje pomoc přijde od pána stvořitele nebe i země

Ref:
Já tě budu chválit v této bouřce
a pozdvihnu svoje ruce
k tobě který jsi
nezáleží na tom kde jsem
ani na slzách, které jsem vyronil
ty mě držíš ve svých rukách
ty mě nikdy neopustíš
a i když je moje srdce zlomené
já tě budu chválit v téhle bouřce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy