Texty písní Casting Crowns Courageous

Courageous

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We were made to be courageous
We were made to lead the way
We could be the generation
That finally breaks the chains
We were made to be courageous
We were made to be courageous

We were warriors on the front lines
Standing, unafraid
But now we're watchers on the sidelines
While our families slip away

Where are you, men of courage?
You were made for so much more
Let the pounding of our hearts cry
We will serve the Lord

We were made to be courageous
And we're taking back the fight
We were made to be courageous
And it starts with us tonight

The only way we'll ever stand
Is on our knees with lifted hands
Make us courageous
Lord, make us courageous

This is our resolution
Our answer to the call
We will love our wives and children
We refuse to let them fall

We will reignite the passion
That we buried deep inside
May the watchers become warriors
Let the men of God arise

We were made to be courageous
And we're taking back the fight
We were made to be courageous
And it starts with us tonight

The only way we'll ever stand
Is on our knees with lifted hands
Make us courageous
Lord, make us courageous

Seek justice
Love mercy
Walk humbly with your God

In the war of the mind
I will make my stand
In the battle of the heart
And the battle of the hand

In the war of the mind
I will make my stand
In the battle of the heart
And the battle of the hand

We were made to be courageous
And we're taking back the fight
We were made to be courageous
And it starts with us tonight

The only way we'll ever stand
Is on our knees with lifted hands
Make us courageous
Lord, make us courageous

We were made to be courageous
Lord, make us courageous
Jsme stvořeni, abysme byli odvážní
Jsme stvořeni k vedení cesty
Můžeme být generace
které konečně přetrhá řetězy
Jsme stvořeni, abysme byli odvážní
Jsme stvořeni, abysme byli odvážní

Jsme bojovníci na frontě
Stojíme nebojácně
Ale koukáme po vedlejším zaměstnání
Zatímco rodiny upadají

Kde jsou odvážní muži?
Kteří byli stvořeni pro hodně víc
Nechte si nařezat srdečním pláčem
Budeme sloužit Pánu

Byli jsme stvořeni abysme byli odvážní
a my vzdáváme boje
Byli jsme stvořeni, abysme byli odvážní
a začneme s tím dnes večer, každý u sebe

Je jeden způsob, který nás dokáže postavit
je to na našich kolelenou s pozdviženýma rukama
Udělěj nás odvážnější
Pane, udělej nás odvážnější

To je naše rozhodnutí
Naše odpověď na volání
Chceme milovat naše manželky a děti
Nechceme je nechat spadnout

Chceme rozpoutat vášeň
kterou dakopeme hluboko dovnitř
Možná se diváci stanou bojovníky
Nech povstat Božího muže

Jsme stvořeni, abysme byli odvážní
A my utíkáme z boje
Jsme stvořeni, abysme byli odvážní
a začínáme dnes večer

Je jedinný způob jak můžeme povstat
je na našich kolenou s pozdviženýma rukama
Udělej nás odvážnější
Pane udělej nás odvážnější

Hledám spravedlnost
Miluji soucit
Jdu pokorně s Bohem

Ve válce s myšlenkami
Chci povstat
V bitvě se srdcem
a v bitvě s rukama

Ve válce s rozumem
Chci povstat
V bitvě se srdcem
a v bitvě s rukama

Jsme stvořeni abysme byli odvážní
a utíkáme z boje
Jsme stvořeni abysme byli odvážní
začneme s tím dnes večer každý u sebe

Je jeden způsob jak povstat
Je na kolenou s pozdviženýma rukama
Udělej nás odvážnými
Pane udělěj nás odvážnámi

Byli jsme stvořeni abysme byli odvážní
Pane udělej nás odvážnými
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy