Texty písní Casting Crowns Until The Whole World Hears At Your Feet

At Your Feet

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here at Your feet, I lay my past down
My wanderings, all my mistakes down
And I am free

Here at Your feet, I lay this day down
Not in my strength but in Yours I've found
All I need, You're all I need

Jesus, Jesus, at Your feet
Oh, to dwell and never leave
Jesus, Jesus, at Your feet
There is nowhere else for me
There is nowhere else for me

Here at Your feet, I lay my future down
All of my dreams, I give to You now
And I find peace, I find peace

Jesus, Jesus, at Your feet
Oh, to dwell and never leave
Jesus, Jesus, at Your feet
There is nowhere else for me
There is nowhere else for me

Here at Your feet, I lay my life down
For You my King, You're all I want now
And my soul sings

Jesus, Jesus, at Your feet
Oh, to dwell and never leave
Jesus, Jesus, at Your feet
There is nowhere else for me
There is nowhere else for me
'Cause I am free
(Here at Your feet)
All I need
(Is at Your feet)
I find peace
We're at Your feet
We're at Your feet

And I am free
(Here at Your feet)
All I need
(Is at Your feet)
I find peace

We're at Your feet
We're at Your feet
We're at Your feet
We're at Your feet

Here at Your feet
I lay my life down
Ke Tvým nohám pokládám mou minulost,
mé toulky, pokládám všechny mé chyby
a jsem svobodný

Ke Tvým nohám pokládám tento den
nejsem silný, ale v Tobě nalézám
vše co potřebuji, Ty jsi vše co potřebuji

Ježíši, Ježíši ve Tvých stopách
žiji a nikdy je neopustím
Ježíši, Ježíši ve Tvých stopách
Nic jiného pro mě není
Nic jiného pro mě není

Ke Tvým nohám pokládám mou budoucnost,
všechny mé sny, teď Ti je dávám
Našel jsem pokoj, našel jsem klid

Ježíši, Ježíši ve Tvých stopách
žiji a nikdy je neopustím
Ježíši,Ježíši ve Tvých stopách
Nic jiného pro mě není
Nic jiného pro mě není

Ke Tvým nohám pokládám můj život
mému Králi, jsi vším, co ppotřebuji
a má duše zpívá

Ježíši, Ježíši ve Tvých stopách
žiji a nikdy je neopustím
Ježíši,Ježíši ve Tvých stopách
Nic jiného pro mě není
Nic jiného pro mě nen
Protože jsem svobodný
(Ve Tvých stopách)
Vše co potřebuji
(Je ve Tvých stopách)
Nelezl jsem klid
Jsme ve Tvých stopách
Jsme ve Tvých stopách

Jsem svobodný
(Ve Tvých stopách)
Vše co potřebuji
(Je ve Tvých stopách)
Nelezl jsem klid

Jsme ve Tvých stopách
Jsme ve Tvých stopách
Jsme ve Tvých stopách
Jsme ve Tvých stopách

Ke Tvým nohám
Pokládám nůj život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy