Texty písní Charlene Kaye Things I Will Need in the Past Magnolia Wine

Magnolia Wine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

remove me like the ring you're wearing
forget that far away I sleep
among the hordes of the memories, merlot, women's magazines
and when the sun comes up tomorrow
another shady late entry
another lie among the never-saids buried in between

in sorrow, spirits lure you where they want
while an empty bed hands you forget me nots
but come this time tomorrow, I'll be out by water, air or land
no more love for nothing, no more hesitating at your hand
oh, soon I’ll better fill these empty arms
and you'll melt away like smoke into the dark
through the dark

he smelled of fine magnolia wine and Dior Allure
she'd long been up when he creps inside
and then, the smash of the china plates, the zing of the cutlery
says, when we took our vows in silence
i thought your hands would stay in place
thinking lines would be drawn for love, but some just never change

must you make me look down at my shoes
when my mother asks benignly about you?
but come this time tomorrow, I'll be out by water, air or land
no more love for nothing, no more hesitating, no regrets
oh, soon I’ll better fill these empty arms
and you'll melt away like smoke into the dark
through the dark

from flesh to blood to heart to bone
Zahazuješ mě jako ten prsten, který nosíš
Zapomínáš, že někde daleko spím
Mezi hordami vzpomínek, vína, dámských
časopisů
A když zítra slunce vyjde
Zase přijdeš pozdě za tmy
Zase další nevyřčená lež

V zármutku tě alkohol naláká tam, kde tě chce mít
A místo v prázdné posteli už ti nepatří
Ale přijď zítra a budu ti vodou vzduchem nebo zemí
Už žádná láska pro nic, žádné váhání z tvé strany
Oh, brzy raději zaplním tu prázdnou náruč
A ty se rozplyneš jako kouř ve tmě
Ve tmě

Voněl po sladkém víně a parfému
Pořád byla vzhůru, když k ní přišel
A pak řinčení čínských talířů, cinkání
příborů
Říká, když jsme si tiše vyměnili sliby
Myslela jsem, že budeš věrný
Myslela jsem, že čáry by mohly být namalovány pro lásku, ale někteří se prostě nikdy nezmění.

Musela jsem se kvůli tobě koukat na boty
Když se mě na tebe má matka vlídně ptala?
Ale přijď zítra a budu ti vodou vzduchem nebo zemí
Už žádná láska pro nic, žádné váhání, žádné výčitky
Oh, brzy raději zaplním tu prázdnou náruč
A ty se rozplyneš jako kouř ve tmě
Ve tmě

Od masa, ke krvi, k srdci, ke kosti.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy