Texty písní Charly Luske Nobody's Guy

Nobody's Guy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm sorry for the times that I made you scream
For the times that I killed your dreams
For the times that I made your whole world rumble

For the times I made you cry
For the times I told you lies
For the times when I watched and let you stumble

'Cause it's too bad, but that's me
What goes around comes around, you'll see
That I can carry the burden of the pain
It ain't the first time that a girl goes insane
When I spread my wings to embrace you for life
Suckin' out the love, but I'll never be nobody's guy

I'm sorry for the times I didn't come home
Left you lyin' in that bed alone
Flyin' high in the sky when you needed my shoulder

Like a stone hangin' round my neck, see
Cut it loose before it breaks my back, see
Gotta say what I feel before I grow older

I'm sorry but I ain't gonna change my ways
You know I've tried but I'm still the same
I've got to do it my own way

'Cause it's too bad, but that's me
What goes around comes around, you'll see
That I can carry the burden of the pain
'Cause it ain't the first time that a girl goes insane
And when I spread my wings to embrace you for life
Suckin' out the love, but I'll never be nobody's guy
Nobody's guy
Omlouvám se za ty chvíle když jsem ti způsobil křik.
za chvíle kdy jsem zabil tvé sny
za chvíle kdy jsem udělal ve tvém světě rachot

Za chvíle kdy jsem tě rozplakal
za chvíle kdy jsem ti lhal
za chvíle kdy jsem se díval a nechal tě klopýtnout

Protože je to moc špatné, ale jsem to já
to co odejde, se vrátí, uvidíš
že mohu nést to břemeno bolesti
Není to poprvé kdy dívka pokračuje duševně nemocná
když roztáhnu křídla abych tě obejmul pro život
Odsávám lásku ale já nikdy nebudu ničí člověk


Omlouvám se za ty chvíle kdy jsme se nevrátil domů
když jsme tě nechal ležet v posteli samotnou
Létal vysoko po obloze, když si potřebovala mé rameno

Jako kámen co leží okolo mého krdku, podívej
Nech volně než mi to zlomí záda, podívej
Musím říct co cítím než zestárnu

Protože je to moc špatné, ale jsem to já
to co odejde, se vrátí, uvidíš
že mohu nést to břemeno bolesti
Není to poprvé kdy dívka pokračuje duševně nemocná
když roztáhnu křídla abych tě obejmul pro život
Odsávám lásku ale já nikdy nebudu ničí člověk
Ničí člověkInterpret

  • Interpret Charly Luske
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy