Texty písní Cripper Devil Reveals FAQU

FAQU

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This seeking is
concealing
What is hidden in the back
Outstanding your
pretending
And this is what makes me so sick

What ever
made you think
that I lost this game...
I did not even play!

Repeat then
delete and
hope that no one got you wrong
Find phrases where
Silence is
to camouflage this discomfort

Me, unmoved
Me, freak...
Tell me why should I be
the one you'd like to see?

Fuck me?
Fuck you
Fuck me I fuck you, too
Fuck me?
Fuck you
Fuck me I fuck you, too

These lines are written down because
Then I can scream 'em out
It does not only ease the pain
It helps to see things clear

My giving
Your taking
I know those hopeful eyes
This case has
two faces
One is right, the other left

What in the world
makes you think
that I have lost this game?
Who can win this anyway?

My hate is my comfort
My hate is my shell,
my justification
to send you to hell
Toto hledání je
skrývání
Co se skrývá na zádech
Váš vynikající
předstírat
A to je to, co je mi tak špatně

Co vůbec
myslíš, že
, že jsem ztratil tuto hru ...
Ani jsem hrát!

Opakujte následně
odstranit, a
doufám, že nikdo tě špatně
Najít fráze, kde
Mlčení
k zastření tohoto nepohodlí

Me, klidný
Mi, podivín ...
Řekněte mi, proč bych měl být
ten byste chtěli vidět?

Fuck me?
Fuck you
Seru na mě šukat tebe taky
Fuck me?
Fuck you
Seru na mě šukat tebe taky

Tyto řádky jsou psány dolů, protože
Pak jsem si křičet 'Em Out
To není jen zmírnit bolest
To pomáhá vidět věci jasně

Moje dávat
Vaše užívání
Vím, že ty naděje oči
Tento případ
dvě tváře
Jedním z nich je pravou, druhý levou

Co ve světě
myslíš, že
že jsem ztratil tuto hru?
Kdo může vyhrát vlastně je?

Moje nenávist je moje pohodlí
Moje nenávist je můj shell,
moje zdůvodnění
, aby vám poslal do pekla
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy