Texty písní Crowded House Temple of low men Into Temptation

Into Temptation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You opened up your door
I couldn't believe my luck
You in your new blue dress
Taking away my breath

The cradle is soft and warm
Couldn't do me no harm
You're showing me how to give

Into temptation
Knowing full well the earth will rebel
Into temptation
In a muddle of nervous words

Could never amount to betrayal
The sentence is all my own
The price is to watch it fail
As I turn to go
You looked at me for half a second
An open invitation for me to go

Into temptation
Knowing full well the earth will rebel
Into temptation
Safe in the wide open arms of hell

We can go sailing in
Climb down
Lose yourself when you linger long

Into temptation
Right where you belong
The guilty get no sleep
In the last slow hours of morning

Experience is cheap
I should've listened to the warning
But the cradle is soft and warm

Into temptation
Knowing full well the earth will rebel
Into your wide open arms
No way to break the spell, break the spell
Don't tell.
Otevřela jsi dveře
Nemohl jsem uvěřit svému štěstí
Ve svých nových modrých šatech
Sebrala mi dech

Kolébka je měkká a teplá
Nemohla mi ublížit
Ukazuješ mi, jak dát

V pokušení
Dobře ví, že se Země vzbouří
V pokušení
Ve zmatku nervózních slov

Nikdy by nečinila zradu
Tato věta je celá má vlastní
Cena je vidět selhání
Jak zase jdu
Ty ses na mě podívala na půl vteřiny
Vyzvala mě jít

V pokušení
Dobře ví, že se Země vzbouří
V pokušení
Bezpečné pro široké otevření náruče pekla

Můžeme plachtit
Slézt
Ztratit sebe, když dlouho čekáme

V pokušení
Přesně tam, kam patříš
Provinilý nikdy nespí
V posledních vleklých ranních hodinách

Zkušenost je levná
Měl jsem poslouchal varování
Ale kolébka je měkká a teplá

V pokušení
Dobře ví, že se Země vzbouří
Do Tvé široce otevřené náruči
Není způsob, jak zrušit kouzlo, zrušit kouzlo
Nepovídej.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy