Texty písní Die Happy Mix Frozen tears

Frozen tears

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Slide your fingers over the ground
Paint imaginary pictures
You cry tearless
You wish you could stop
The night comin' over you

You're tired of complaining
Questions in mind
Would you hide the alway
Dark side of your moon

If I'd tell you, you are
Someone special
You are someone's special

Stop the rain
Breath again
You're like one million people
All the same
But names are changing

Let your heart beat again
I give you one million reasons to take
The frozen tears of your angle face

Slide with your memories over the time
When you were untouchable
Try to beat it
Try to stop the night comin' over you

If I'd tell you, you are
Someone special
You are someone's special

Stop the rain
Breath again
You're like one million people
All the same
But names are changing

Let your heart beat again
I give you one million reasons
to stay awake

Get up and chase your hopes running
You can reach them
The blue horizon is yours

Stop the rain
Breath again
You're like one million people
All the same
But names are changing

Let your heart beat again
I give you one million reasons to take
The frozen tears off you angle face
Posunutí tvých prstů nad zemí
Malování imaginárních obrázků
Můžeš plakat bez slz
Chtěl bys přestat
Noc za tebou přichází

Jsi unaven ze stěžování
Otázky v mysli
Chceš schovat všechny dny
Temná strana tvého měsíce

Kdybych ti řekla, ty jsi
Někdo speciální
Jsi něčím speciální

Zastavit déšť
Opět dýchat
Jsi jako milion lidí
Všichni stejní
Ale jména jsou rozílná

Nech své srdce znovu bít
Dám ti pro to milion důvodů
Zmrzlé slzy z tvé andělské tváře

Skluzavka tvých vzpomínek časem
Když jsi byl nedotknutelný
Pokusit se tě porazit
Pokusit ze zastavit přicházení noci k tobě

Kdybych ti řekla, ty jsi
Někdo speciální
Jsi něčím speciální

Zastavit déšť
Opět dýchat
Jsi jako milion lidí
Všichni stejní
Ale jména jsou rozílná

Nech své srdce znovu bít
Dám ti pro to milion důvodů
Aby jsi zůstal naživu

Vstaň a pronásleduj své utíkající naděje
Můžeš se k nim dostat
Modrý obzor je tvůj

Zastavit déšť
Opět dýchat
Jsi jako milion lidí
Všichni stejní
Ale jména jsou rozílná

Nech své srdce znovu bít
Dám ti pro to milion důvodů
Zmrzlé slzy z tvé andělské tváře
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy