Texty písní Emilie Autumn Opheliac(Deluxe Edition) Medicate With Tea

Medicate With Tea

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I don't do crack, I've never seen cocaine
And fortunately I rarely pop an Aspirin when in pain
'Cause I wanna be - of alcohol or any drug at all - completely free
But I self-medicate with tea
(doot-da-doot-doot)
I know just where to go to get my fix:
The beverage aisle
At Starbucks, I confess, I get my kicks
I'm not in denial
My oolong heals
Your dealer deals for quite a hefty fee
So I self-medicate with tea
(doo-da-loo-doo)
It's not that I'm not miserable as any old drunk
My life is no more bearable than any old junkie
I'd jump out a window
Suicide's a sin though
I've found another way
There's no amount I wouldn't pay
To overdose on Earl Grey
Or English Breakfast
When I'm hopped up on caffeinated Chai
I'm feeling the buzz
And when you asked if I liked to get high
I already was
It's black or green or in-between
Sometimes it looks like weed
But my self-medicating
Improves my mental stating
I don't need to go to rehab
Or to set up a meth lab
I may be a cynic
But the Betty Ford clinic
Isn't ever gonna break me from my habit of choice
It's my opium, my Xanax and it's good for my voice
I hope you comprehend my reasoning
Twinings, Liptons, even Celestial Seasonings
Keep your marijuana
I got my own remedy
I self-self-medicate with tea
Boom
It's chamomile
Yeah
Nedělám bezva, jsem nikdy neviděl kokain
A naštěstí jsem málokdy pop Aspirin, když v bolestech
'Protože já chci být - alkoholu nebo drog vůbec - zcela zdarma
Ale já sebe-léčit s čajem
(doot-da-doot-doot)
Já vím jen to, kam se obrátit, aby mi opravu:
nápoj uličky
Na Starbucks, musím přiznat, jsem si své kopy
Nejsem v popření
My Oolong léčí
Váš prodejce nabídky pro docela statný poplatek
Tak jsem sebe-léčit s čajem
(doo-da-toaleta-doo)
To neznamená, že nejsem nešťastný, jak nějaký starý opilý
Můj život není snesitelnější než nějaký starý feťák
Já bych skočit z okna
Sebevražda je hřích když
Našel jsem jiný způsob
Není částku bych nezaplatil
Chcete-li předávkování Earl Grey
Nebo anglické snídaně
Když jsem skočil až na caffeinated Chai
Cítím se buzz
A když se zeptal, jestli bych rád, aby si vysoké
Už jsem byl
Je to černé nebo zelené, nebo v-mezi
Někdy to vypadá jako plevel
Ale mé vlastní-medicating
Zlepšuje mé duševní uvedením
Nemám potřebu jít na rehabilitaci
Nebo zřídit pervitinem laboratoři
Možná jsem cynik
Ale Betty Ford kliniky
Není nikdy nezlomíš mě od mého zvyku volby
Je to moje opium, moje Xanax a je to dobré pro můj hlas
Doufám, že pochopíte mé úvahy
Twinings, Liptons, dokonce i nebeská Koření
Mějte marihuany
Já mám vlastní nápravě
I sebe-sebe-léčit s čajem
Výložník
Je to heřmánek
Jo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy