Texty písní Far East Movement Animal Millionaire ft Jin

Millionaire ft Jin

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It feels so good
It feels so good to be me
Yeah
We livin that million dollar dreams
My life...yeahhh

My life feels just like a dream
Chasing cream, i'm a fein
Maybe i'll win that lottery
Rock diamond rings
Yo check the bling
All them greens aint what it seems
All them hoes don't mean a thing
All them whips cant ride for me
But my family down to die for me
Been a few years thru the good n bad
Yea I been more down than da wallstreet crash
Now back up just for the fans
Lets pack that uhaul full of cash
Spread the love, time to grub
Gotta show momma i'm the one
Praise the lord that i'm alive
Just throw that money in the sky

I'm walkin on air
Livin on a prayer
I look up at the sky
and i feel like a millionaire

I'm walkin on air
Livin on a prayer
I look up at the sky
and i feel like a millionaire-aire

(8X)
a millionaire aire..

Feels good when the homies rydin
Everyday feels like a Friday
Crank that beat when the sun is shinin'
With the top down i feel like flyin
Over on the freeway catch me if u can
If you want beef you can put it on the glass
My girl got back in the sunset tan
We livin that goodlife don't be mad
Yah cant do it, like we do it
Feels so good when i bump my music
troubles in the air
I dont care
Im livin everyday like a millionaire

I'm walkin on air
Livin on a prayer
I look up at the sky
and i feel like a millionaire

I'm walkin on air
Livin on a prayer

I look up at the sky
and i feel like a millionaire-aire

a millionaire aire..
a millionaire aire..
a millionaire aire..
a millionaire aire..

a millionaire aire..
a millionaire aire..
a millionaire aire..
a millionaire aire..

I feel like a millionaire
check it out

Some girls are money hungry
well they get nothing from me
sometimes i might dress bummy
then they start actin funny
If i was dr. Evil
Then would you wanna holla?
You'll probably make the man
One million dollars
I know youre out my league
But baby thats all good
Ima keep it movin
just like a playa should
As far as ways for grindin'
i got different ones
how you think i be ballin'
with insufficient funds
But if you down for real
and you down to chill
i'll have you out in hong kong spendin
thousand dollar bills
we're out there durin food fights
we did it for the city
animal's out the cage now
a yo whos comin with me
FM and Jin
Yup we keep it so fresh
Kevnish
J-splif
Yes we makin Prohgress

this a millionaire joint

I'm walkin on air
Livin on a prayer
I look up at the sky
and i feel like a millionaire

I'm walkin on air
Livin on a prayer
I look up at the sky
and i feel like a millionaire-aire

a millionaire aire..
a millionaire aire..
a millionaire aire..
a millionaire
Vypadá to tak dobře
Vypadá to tak dobré, aby se mi
Jo
Máme žít, že sny milionů dolarů
Můj život ... yeahhh

Můj život se cítí stejně jako sen
Chasing krém, jsem FEIN
Možná budu vyhrát, že loterii
Rock diamantové prsteny
Yo zkontrolovat bling
Všechny je zelené, není, jak se zdá
Všechny jim kultivátory neznamenají věc
Všechny jejich biče převýšení jízda pro mě
Ale moje rodina se pro mě zemřít
Již několik let díky dobré n špatný
Ano jsem byl víc dolů než da Wallstreet havárie
Teď zálohovat jen pro fanoušky
Umožňuje pack, který uhaul plné peněz
Šířit lásku, čas na grub
Musím ukázat, máma Já jsem ten,
Chvalte pána, že jsem naživu
Jen hodit, že peníze na obloze
Já jsem Walkin na vzduchu
Livin v modlitbě
Dívám se na oblohu
a já se cítím jako milionář
Já jsem Walkin na vzduchu
Livin v modlitbě
Dívám se na oblohu
a já se cítím jako milionář-aire

(8x)
milionář aire ..

Cítí se dobře, když homies rydin
Každý den se cítí jako v pátek
Kliky, které porazil, když je slunce svítilo '
Se shora dolů, cítím se jako Flyin
Více než na dálnici chytit mě, jestli u moci
Pokud chcete, hovězí maso, můžete dát na sklo
Moje dívka se vrátila do západu slunce opálení
Máme žít, že goodlife nezlob se
Jo převýšení to, jako to děláme
Cítí tak dobře, když jsem oživit svoje hudební
potíže ve vzduchu
I dont péče
Im žít každý den jako milionář

Já jsem Walkin na vzduchu
Livin v modlitbě
Dívám se na oblohu
a já se cítím jako milionář

Já jsem Walkin na vzduchu
Livin v modlitbě

Dívám se na oblohu
a já se cítím jako milionář-ář

milionář aire ..
milionář aire ..
milionář aire ..
milionář aire ..

milionář aire ..
milionář aire ..
milionář aire ..
milionář aire ..

Cítím se jako milionář
se podívat

Některé dívky jsou peníze hlad
dobře, že si nic ode mě
Někdy bych mohl oblékat bummy
pak začnou aktinu vtipné
Pokud jsem byl dr. Zlo
Pak byste chtěl holla?
Budete pravděpodobně dělají člověka
Jeden milion dolarů
Vím, že jsi se na můj ligy
Ale miláčku, to je vše dobré
Ima keep it movin
stejně jako playa by
Pokud jde o způsoby, jak grindin '
Mám různé ty
Jak si myslíte, že jsem se ballin '
s nedostatečnými prostředky
Ale pokud vás v reálném
a ty až na chlad
Budu mít vás v Hongkongu spendin
tisíc dolarové bankovky
jsme tam vyskytovalo jídlo bojuje
dělali jsme to pro město
zvířete z klece hned
yo whos sem se mnou
FM a Jin
Jo budeme je tak čerstvé
Kevnish
J-splif
Ano, jsme Makin Prohgress

tento společný milionář

Já jsem Walkin na vzduchu
Livin v modlitbě
Dívám se na oblohu
a já se cítím jako milionář

Já jsem Walkin na vzduchu
Livin v modlitbě
Dívám se na oblohu
a já se cítím jako milionář-aire

milionář aire ..
milionář aire ..
milionář aire ..
milionář
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy