Texty písní From Our Hands Sinners Sinners

Sinners

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All my dreams have gone away
I’m finding way out of this place
Finding reason, some might say
There’s no heaven for human
One step closer to the fadeaway
Who will save us from this misery
We can choose the death or glory
Find the way out, the way out

All you faithful sinners
Raise your hands against the sky
For one last time
And all you blind believers
Praise the lord to save yourselves
For crimes you’ve done
And I don’t understand why

Keep your eyes closed till the end
I will guide you my sweet innocent
I’ll keep the promise just keep the faith
Follow my lead and you will see the daylight
My eyes are able to see anyway
My ears will help us in the night and day
My hands so strong
My thoughts so wrong
I can’t stand my addiction to an oxygen

All your filthy killers
Raise your hands against the sky
For one last time
All the lonely mothers
Left by child and fathers
Think what you have done
But you don’t understand why

But you don’t understand why (5x)
Všetky moje sny sú preč
Hľadám cestu preč z tohto miesta
Hľadám dôvod, niektorí môžu povedať
Že pre človeka neexistuje nebo
O krok bližšie k zmiznutiu
Kto nás zachráni z tohto utrpenia?
Môžme si vybrať smrť alebo slávu
Nájsť cestu preč, cestu preč

Vy všetci verní hriešnici
Zdvihnite ruky k oblohe
Posledný raz
A vy všetci slepí veriaci
Chváľte pána aby ste sa zachránili
Kvôli zločinom, ktoré ste spáchali
A ja nechápem prečo

Maj oči zatvorené až do konca
Povediem ťa, moja sladká nevinnosť
Dodržím sľub proste dodržím vieru
Nasleduj môj príklad a uvidíš denné svetlo
Moje oči sú schopné vidieť hocičo
Moje uši nám pomôžu cez deň aj v noci
Moje ruky, tak silné
Moje myšlienky, tak chybné
Nemôžem zniesť moju závislosť na kyslíku

Vy všetci špinaví vrahovia
Zdvihnite ruky k oblohe
Posledný raz
Všetky osamotené matky
Opustené deťmi a otcami
Premýšľajte, čo ste spravili
Ale nechápete prečo

Ale nechápete prečo (5x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy